Řadu let čekali Klenečtí a vůbec všichni, kteří tímto městysem projíždějí, na novou silnici. Ta stávající totiž utrpěla v minulosti při výstavbě inženýrských sítí, a to i přesto, že s ohledem na stav silnice byla jejich část budována nikoli kopáním ve vozovce, nýbrž pomocí řízeného protlaku.

Nová silnice navazuje na před dvěma lety zprovozněný úsek vedoucí k hraničnímu přechodu Lísková, proto ji přivítali i naši sousedé. Výborně doplňuje trasu přes loni otevřený obchvat města Waldmünchen do německého vnitrozemí – do Rötzu a dále i k dálnici č. 93 začínající mezi Mnichovem a Regensburgem a vedoucí přes Weiden a Marktredwitz až k Hofu. I proto byli na slavnostním otevření kromě zástupců Plzeňského kraje, zhotovitele stavby a Městyse Klenčí přítomni i bavorští přátelé.

Ze slavnostního otevření

„Jistě mi dáte za pravdu všichni, kdo častěji navštěvujete zahraničí, že první dojem, který získáte při překročení hranic, je tím, jenž ve vás setrvává poměrně dlouhou dobu. Uvědomoval jsem si, že příjezdy do naší republiky nejsou v dobrém stavu a dojem působící na zahraniční návštěvníky není nijak vábný. Proto padlo rozhodnutí, že Plzeňský kraj opraví veškeré přístupy ze Spolkové republiky Německo, které jsou v jeho vlastnictví," uvedl náměstek hejtmana, radní pro dopravu Jaroslav Bauer s tím, že před dvěma lety byl vyměněn povrch v desetikilome­trovém úseku od Lískové ke Klenčí.

„Nyní jsme zde, abychom slavnostně otevřeli průtah městyse Klenčí. Byl financován z programu přeshraniční spolupráce Cíl III – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Dovolte mi, abych poděkoval projektantovi ing. Rojtovi, SÚS Plzeňského kraje, firmě Silnice Horšovský Týn, která – jak už bývá zvykem – provedla práci ve vysoké kvalitě. Největší můj dík patří obyvatelům Klenčí, protože více než rok tu byla rozkopaná silnice, což není pro občany nic příjemného. Věřím, že tuto záležitost přečkali bez problémů. Trpělivost musel mít i starosta, jenž se se všemi problémy musel vypořádat," doplnil mj. Bauer.

„Je to stavba, na kterou občané Klenčí čekali 10 let," konstatoval starosta Smutný poté, co poděkoval všem, kteří se o novou silnici zasloužili, přičemž zmínil i Správu železniční dopravní cesty, která operativně zajistila rekonstrukci přejezdu.

„Vidím tu bývalého ředitele SUSky pana Lišku. I jemu je třeba poděkovat za to, co odpracoval při realizaci této stavby, která jistě nebyla jednoduchá. Už jenom tím, že se musela vykupovat celá řada pozemků. Nakonec se práce povedla. A jak už říkali kolegové, myslím si, že silnice je v dobrém stavu. Doufám, že se ve stávajícím plánovacím období najdou prostředky na komunikace takovéhoto typu, abychom mohli opravit co nejvíce silnic v Plzeňském kraji, které by si to opravdu zasloužily. Bez finanční pomoci Evropské unie by se nám to určitě nepodařilo," podotkl náměstek hejtmana, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ivo Grüner.

Své slovo připojil i host z Bavorska

„Chtěl bych vám předně poděkovat za pozvání. Gratuluji Plzeňskému kraji a Městysi Klenčí k tomu, že se jim něco takového podařilo. Tato silnice byla vystavěna za pomoci evropských peněz z Cíle III, což dokazuje i spolupráci mezi Plzeňským krajem a naším stavebním úřadem, a z toho důvodu zde také mohu být," prohlásil Josef Kreitinger, ředitel výstavby silnic Státního stavebního úřadu Regensburg, tedy instituce, jež byla partnerem projektu.

Poté připomněl, že i na německé straně vyrostly silnice, které podporují silniční průtah Klenčí. V současné době plánují napojení na v úvodu článku zmíněnou dálnici A 93 a také obchvat města Rötz.

Dobrá zpráva od sousedů

„Myslím si, že propojení z Klenčí na Lískovou a obchvat Waldmünchenu je velmi dobrým příkladem spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou, potažmo Německem a Českem. Věřím, že tato silnice bude hojně využívaná a k tomu napomáhá i současná diskuze týkající se zpoplatnění německých silnic. Vypadá to zatím tak, že silnice tohoto typu by neměly být zpoplatněny," dodal Kreitinger a poděkoval za dosavadní přeshraniční spolupráci.

Starosta Klenčí Karel Smutný (vpravo) v rozhovoru s ředitelem výstavby silnic Státního stavebního úřadu Regensburg Josefem Kreitingerem (vlevo), jenž se otevření silnice zúčastnil. Z debaty je vyrušila hosteska, která hostu podávala pamětní list.

„Máme ve své správě 4 600 kilometrů silnic a 958 mostů. Tím chci říct, že každý kilometr takto kompletně rekonstruované komunikace je samozřejmě obrovské plus," kvitoval nový průtah Klenčí zhotovený za pomoci evropských peněz Pavel Panuška, nový generální ředitel SÚS Plzeňského kraje. Dodal, že průtah Klenčí byl opraven ve všech konstrukčních vrstvách, což do budoucna zaručuje nízké náklady údržbu.

„Předáváme poměrně technicky náročnou stavbu hlavně z toho důvodu, že se jedná o silnici v husté zástavbě. Probíhala na pět etap, abychom Klenčí neodřízli od světa. Děkuji všem, kdo s námi spolupracovali i občanům Klenčí za trpělivost, kterou s námi měli. Naše firma již silnici v roce 1978 opravovala. Nyní ji předáváme podruhé a chtěl bych ubezpečit hlavně klenečské občany, že dalších 40 let nás tady neuvidí," prohlásil na závěr za firmu Silnice Horšovský Týn ředitel Jan Hauser.

Průtah Klenčí pod Čerchovem v číslech

Rekonstrukce silnice II/189 a výstavba chodníků: 7/2013 – 8/2014

Délka úseku: 1 873 metrů

Financování (včetně DPH): 52 568 217 Kč, z toho 37 336 909 Kč SÚS Plzeňského kraje za pomoci evropské dotace (partner projektu Staatliche Bauamt Regensburg), Městys Klenčí (chodníky a obrubníky) 15 231 308 Kč