Do konce roku 2013 musela jeselská zařízení podle zákona přestat fungovat jako zdravotnická zařízení a začít fungovat jako podnikatelský subjekt. V takovém případě nemůže být přímo dotován z městského rozpočtu, a protože náklady na docházku jednoho dítěte šly do tisíců, město začalo přispívat přímo rodičům s trvalým pobytem v Domažlicích.

„Věděli jsme, že to bude dočasné opatření do doby, než bude přijat zákon o dětských skupinách," uvedl starosta Miroslav Mach při jednání domažlických zastupitelů.

Začátkem listopadu byla zveřejněna pravidla pro získání peněz z Operační programu podpory pro zaměstnanost. Z něj by domažlické jesle transformované do organizace Sluníčko měly čerpat peníze pro svůj provoz už v příštím roce.

„Vypadá to, že by z tohoto programu mohlo získat okolo 1,5 milionu korun, což by mělo pokrýt náklady na provoz, energie a mzdy. Pokud vše takto klapne, rodiče by v příštím roce platili poplatek velmi podobný tomu, který platí za pobyt ve školce – tedy okolo 500 korun plus stravu dětí," pokračoval Mach.

„Za 14 měsíců mi končí mateřská, pak bych chtěla určitě do práce. Obě babičky jsou ještě v práci, tak by mi hlídání za rozumné peníze přišlo velmi vhod," říká Barbora Lhotová. Žádost o dotaci z projektu zpracuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

„Účelem projektu je zapojení rodičů do pracovního procesu, není to podpora jeslí jako takových, ale je pro rodiče, kteří potřebují nastoupit do zaměstnání a mají malé děti," vysvětlil starosta.

„Ostatní by tak za pobyt svých dětí měli platit plnou cenu. Je pak na zastupitelstvu, zda schválí nějakou podporu pro placení za hlídání dětí, jejichž rodiče nepracují," dodal.

Další podmínkou projektu je zákaz čerpání dotačních prostředků z jiných zdrojů – národních či územních samospráv. „Pouze s výjimkou povinného podílu – čili 10 procent budeme platit jako zřizovatel, ale více do toho nebudeme smět dát," popsal podmínky financování Mach.

Vyřízení žádosti o podporu z projektu se očekává v jarních měsících, do té doby výkyvy ve financování pokryje rezervní fond Sluníčka.

Poté budou provedeny nové propočty a stanoveny poplatky, které pokryjí zbytek nákladů. Podle nich také vyjde částka, kterou budou platit nepracující rodiče, kteří nebudou moci čerpat z evropských peněz.

Ve Sluníčku bude maximálně 24 dětí a i nadále se o ně budou starat tři pracovnice.