A právě na tu je zaměřen projekt Správným směrem, který v tomto týdnu odstartoval v Domažlicích a doprovázen je také výstavou. Děti ze základních a středních škol mohou navrhovat plakáty s protidrogovou tematikou. Nejlepší z nich budou oceněny. 

V prostorách Kulturního centra Pivovar v Domažlicích se uskutečnilo slavnostní zahájení projektu Správným směrem, kterého se zúčastnili představitelé Národní protidrogové centrály SKPV PČR v čele s jejím ředitelem, brigádním generálem Jakubem Frydrychem, dále zástupci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Územního odboru Domažlice a zástupci města Domažlice. „Projekt Správným směrem vznikl u příležitosti 20. výročí Národní protidrogové centrály SKPV PČR v roce 2011. Jde o soutěž, která je určená dětem ze základních a středních škol. Projekt klade dětem za cíl navrhnout a projektovat plakáty, které mají jedno jasně dané kritérium, a to zaměření proti návykovým látkám. Výsledné výtvory bude vybírat odborná komise. Hlavní myšlenkou celého projektu není pouze výtvarná část, ale rovněž propojení ke vzájemné spolupráci mezi složkami, které mají co do činění s prevencí,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Domy. Ilustrační foto
Daň z nemovitosti od letoška stoupla. Kolik zaplatí lidé v Domažlicích?

Město Domažlice oslovilo všechny základní a střední školy, které mají možnost se do projektu přihlásit a vyhrát hodnotné ceny. Součástí celého projektu je expozice vybraných děl vítězů z uplynulých ročníků soutěže. „Výstava je přístupná školám i veřejnosti od pondělí do pátku v čase 7 až 16 hodin. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. Vyhlášení se uskuteční 10. dubna,“ sdělila za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice Radka Peclová.

To, že drogy jsou problém, potvrdili všichni zúčastnění. Kdo drogy chce, může je stále snáz sehnat. Proto se na prevenci zaměřuje i policie v Plzeňském kraji. „Protidrogové prevenci se v našem kraji věnujeme při přednáškové činnosti. Jde o primární prevenci, kdy napříč naším krajem s dětmi ze  základních i středních škol o legálních i nelegálních návykových látkách mimo jiné v souvislosti s trestněprávní rovinou mluvíme. Téma návykových látek je zahrnuto v jednom ze tří  pilířů policejní prevence - Tvoje cesta načisto - kterému se věnujeme.  Základem je program, při kterém interaktivní přednáškou, jež je založená na promítání skutečného příběhu, s dětmi mluvíme o pojmech přestupkového i trestního práva vztahujících se k problematice návykových látek. Naším cílem je  vysvětlovat trestněprávní odpovědnost, posilovat právní vědomí, mluvit o rizicích závislosti a také motivovat děti ke zdravému životnímu stylu,“ informovala policejní preventistka Hana Kroftová.