To se změní, do konce července tam dělníci položí novou kostkovou dlažbu.
„Asfalt pak zůstane jen v Kostelní ulici a na chodnících ve Steidlově parku," připomněl místostarosta Stanislav Antoš.

Položení nového povrchu silnice bude součástí větší opravy, která zahrne i zřízení parkovacích míst, opravu opěrné zdi a kamenného schodiště u knihovny.
„Hlavně od našich starších čtenářů slýcháme, že se jim špatně chodí po rozpadajícím se schodišti," říká ředitelka domažlické Městské knihovny Boženy Němcové Lenky Schirová.

„Jsme rádi, že přístup ke knihovně bude nově upraven," dodala.

„Zmíněný prostor si o opravu říkal dlouhodobě. Nájezd k základní umělecké škole je vymletý, asfaltový koberec je rozpadlý. Dosud pracovníci Domažlických technických služeb proláklinu vysypali štěrkem a vlivem provozu se to po čase opět postupně vymlelo," popsal místostarosta Antoš.

Do Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha chodí více než 700 žáků, mnohé z nich rodiče odvážejí či přivážejí autem. Další desítky čtenářů denně přicházejí do knihovny.