Ta si během jedenáctidílného cyklu našla řadu příznivců a pravidelných návštěvníků z řad starších občanů Domažlicka. Tematické bloky se konaly pod záštitou Městské policie Domažlice, která spolupracovala s Městskou radou seniorů a řadou proškolených odborníků, kteří se seniorům postupně představili.

Při poslední přednášce, jíž se zúčastnilo přes padesát posluchačů, radili seniorům odborníci Libor Valečka s Jiřím Kosíkem jak správně investovat, na co si dávat pozor a čemu se v oblasti investic vyhýbat. Dotkli sei důchodového pojištění, stavebního spoření či dalších témat ze světa financí, na která se sami účastníci obou přednášejících dotazovali.

Senioři se pravidelně každý čtvrtek (kromě období mezi vánočními svátky a přelomem roku) scházeli od listopadu roku 2017 v zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích.

Preventivní projekt trvající tři měsíce se snažil lidem v pokročilejším věku nastínit problematiku ožehavých témat, která se jich mohou bezprostředně týkat v každodenním životě. Přednášky měly opravdu široké spektrum zaměření – účastníci poznali činnost Policie ČR, městské policie, hasičů, oprášili si základy první pomoci, seznámili se s praktikami tzv. šmejdů, zopakovali si pravidla silničního provozu, zjistili, jak se správně a zdravě stravovat a cvičit. Nechyběly samozřejmě ani základy práva či sebeobrany pro seniory, kterým byly věnovány hned dva tematické bloky.

Při závěrečné čtvrteční přednášce byly pro účastníky připraveny diplomy za účast a drobné dárky, které přebírali z rukou velitele MP Domažlice Petra Kubala a místostarosty města Zdeňka Nováka. Největším dárkem byly pro účastníky ale nepochybně nabyté vědomosti, rady a informace, které k jednotlivým tématům získali a mohou je využít.

„Přestože se v Domažlicích jednalo o pilotní projekt akademie, rychle si získal své věrné a nadšené posluchače. Na každou přednášku přišlo vždy více než 40 účastníků. Celkem se projektu zúčastnilo 90 seniorů,“ zhodnotila premiéru projektu mluvčí Městské policie Domažlice Věra Říhová.

Vzhledem k velkému zájmu o tento druh preventivní akce v ní budou organizátoři pokračovat. Účastníci proto v samotném závěru projektu obdrželi dotazníky, kde mohli napsat,o jaká témata by měli v rámci dalšího ročníku Domažlické senior akademie zájem. Zároveň hodnotili průběh projektu a vybírali nejzajímavější přednášky.

„Při přípravě dalšího ročníku budou požadavky účastníků zohledněny ve výběru nových témat. Naší snahou bude inovace projektu,“ přiblížila plány do budoucna Říhová.