Slavnosti se letos konají po 63. Má dramaturgie tak rozsáhlého festivalu ambici přicházet pokaždé s něčím novým, nebo jsou Chodské slavnosti akcí, která si spíše zakládá na podobných a konzervativních očekáváních diváků?

Do velké míry udávají charakter programu chodské soubory a naši režiséři, kteří vytvářejí jednotlivé pořady. Prvoplánové snahy o nějaké zásadní změny nebo inovace nejsou a ani nevidím důvod proč o ně za každou cenu usilovat. Na druhou stranu každý dobrý nápad je vítán a nějakému dalšímu posunu se vůbec nebráníme. Co se týká samotných folklorních pořadů, ty jsou většinou režijně zpracované a každý z nich je svým způsobem premiérou.

Která hlavní témata jste pro letošní ročník zakomponovali do programu?

Dominovat bude samozřejmě chodská tradice a vše, co s ní souvisí. Každý rok si pak připomínáme nějaké aktuální výročí – letos 50 let od úmrtí Jindřicha Jindřicha či sedmdesátiny významného zpěváka a dudáka Václava Švíka.  

Letošní ročník otevře v pátek po půl deváté večer hvězdný host – kapela Čechomor. Bylo těžké ji pro vystoupení získat?

Jsem rád, že se to letos po mnohaletém úsilí podařilo. Čechomor je kapela, která na Ozvěnách folkloru opravdu chyběla a z důvodů termínů a dalších závazků potěší naše diváky až letos. Budou mít dostatečný prostor, Ozvěny folkloru budou patřit pouze Čechomoru. 

Chodské slavnosti probíhají na mnoha scénách. Bude i letos zachováno žánrové rozprostření tak, jak jsou lidé v posledních letech zvyklí?

Myslím si, že je dobře, že hlavním a společným jmenovatelem všech našich účinkujících a programů je folklor. Ostatním žánrům dáváme prostor během celého Kulturního léta, které MKS v Domažlicích pořádá. Vedle klasických folklorních pořadů uvádíme i kapely, které se folklorem, lidovou písničkou nebo etnickou hudbou inspirovaly nebo je po svém upravovaly – od dechových hudeb až po Ozvěny folkloru, obdobně i u Jarmareční scény. 

V sobotu dopoledne se bude konat Národní přehlídka dudáků. Můžeme prozradit, kolik vystupujících se jí zúčastní a odkud přijedou?

Vystoupí několik desítek dudáků nejen z Chodska, ale i z celých Čech a Moravy. Představí se zde i účastníci Chodské dudácké dílny, kterou vedou Josef Kuneš a Vlastimil Konrády, který zároveň Národní přehlídku dudáků režíruje.

Centrum Domažlic bude až do pondělí neprůjezdné
Centrum Domažlic bude až do pondělí neprůjezdné

Kromě chodských souborů, muzikantů, zpěváků a dalších účinkujících jsou kořením slavností i hosté z jiných částí Česka a ze zahraničí. Odkud letos přijedou?

Obvykle zveme tři, čtyři soubory ze zahraničí, letos tomu nebude jinak. Myslím, že některé budou k naší dudácké hudbě opravdu velkým kontrastem. Hudbou i tancem nás potěší soubory z Taiwanu, Makedonie a Německa. 

V průběhu pouťového víkendu pomáhají kmenovým zaměstnancům MKS i dobrovolníci z řad dalších místních organizací a spolků. Dá se vyčíslit, kolik pořadatelů se během slavností stará o jejich průběh? Co vše je kromě samotných vystoupení potřeba po městě zařídit?

Na organizaci Chodských slavností se podílí mnoho složek. MKS řeší program, propagaci a technické zajištění pódií a hledišť včetně ozvučení a osvětlení. Je ale důležité myslet i na zajištění plynulosti v dopravě, bezpečnost a zdravotní službu, neodmyslitelná a velmi důležitá je součinnost s policií, požárníky a záchrannou službou. Stánkový prodej zajišťuje odbor správy majetku MÚ Domažlice, důležitou roli mají i technické služby a Domažlická správa nemovitostí. Pořadatelů a služeb je několik stovek, jsou zajišťovány i díky součinnosti s mnoha sportovními oddíly a kulturními spolky působícími ve městě. 

Sám jste aktivním zpěvákem a muzikantem. Kde vás letos diváci uvidí a uslyší?

Letos toho bude opravdu hodně – budu všude tam, kde vystoupí Domažlická dudácká muzika, navíc jako host v několika dalších pořadech. Snad to vše půjde stihnout, osobně se moc těším na nedělní dopolední pořad Zpěvné chodské mládí, kde uvedeme a představíme nadějnou mladou generaci chodských zpěváků. Zajímavým a pestrým programem je i živé vysílání Českého rozhlasu Plzeň v sobotu od 11:00 u brány na náměstí. 

V několika uplynulých letech některé programy přenášela TV Noe. Letos tomu tak nebude. Proč?

Televize Noe má v tento termín závazky na jedné významné křesťanské akci, z tohoto důvodu se Chodských slavností nezúčastní, logisticky by to nebylo možné.  

Diváci si opět všechny pořady užijí zdarma. Kdo letos pomohl s financováním tak rozsáhlé akce?

Velké podpory se nám dostává ze strany Města Domažlice, významná je i účast Plzeňského kraje, již několik let jsou Chodské slavnosti zahrnuty do celoročního rozpočtu, podařilo se nám získat dotaci od Ministerstva kultury ČR a Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Dispozičního fondu Cíl EÚS Česká republika – Bavorsko. Již několik let podporuje slavnosti také Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Co nás obzvláště těší, je, že již počtvrté je hlavním mediálním partnerem Česká televize, která od 24. července vysílá spoty na všech svých kanálech.

Z vystoupení Konrádyho dudácké muziky v seniorském penzionu v ulici Prokopa Velikého.
FOTO: Ochutnávka Chodských slavností. Konrádyovci zahráli v penzionu