Domažlická základní organizace oznámila, že 21. listopadu provoz ukončí z důvodu nejasných vlastnických práv k prodejně a skladu, které byly vybudovány v Akci Z, a měla vypršet bezplatná výpůjčka této nemovitosti od státu.

„10. října jsme obdrželi dopis z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sdělením, že prodejna i sklad jsou ve vlastnictví naší základní organizace," uvedl její předseda Josef Fidrant. O vlastnictví pozemku spor nebyl, ten patří zahrádkářům.

I přes příznivou zprávu dojde k plánovanému ukončení prodeje k 21.listopadu. Následovat bude inventura a úprava obchodu.

„Po provedení potřebných oprav chceme prodejnu v roce 2015 opětovně našim zákazníkům otevřít," vysvětluje Josef Fidrant.