„Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin je možné provádět výhradně na základě koncese udělené podnikateli živnostenským úřadem," potvrzuje Stanislav Marek, vedoucí domažlického Obecního živnostenského úřadu.

Toto opatření souvisí se změnou živnostenského zákona. „Jeho přechodná ustanovení  umožňují stávajícím podnikatelům pokračovat v prodeji  kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin na základě živnostenských oprávnění do 17. dubna," uvedl Marek.

Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o udělení koncese, může v prodeji zmíněného sortimentu pokračovat do pravomocného rozhodnutí o vydání koncese.

„O ničem takovém nevím, budu se muset zeptat svých kolegů," reagoval na novou povinnost vietnamský obchodník, který v domažlickém obchodním domě nakupoval karton rumu a několik lahví vodky.

„My jsme si o koncesi už zažádali, máme ji, nic se tím pro nás nemění. Velká zátěž to nebyla, bylo to vyřízené za pět minut. Neznám přesně účel tohoto opatření, ale doufám, že nás ani do budoucna nebude více administrativně zatěžovat," shrnula svoji zkušenost s legislativní novinkou Jana Tauerová z horšovskotýnského hotelu Šumava.

„Žádost o koncesi mohou podnikatelé podat na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice. Přijetí žádosti dle přechodných ustanovení nepodléhá správnímu poplatku," dodal Stanislav Marek.

Koho se koncese na lihoviny týkají?

„Regulace se dotýká podnikatelů, kteří prodávají líh a lihoviny jako distributoři jinému podnikateli, jakož  i podnikatelů, prodávajících líh a lihoviny konečnému spotřebiteli, a rovněž podnikatelů, prodávajících líh a lihoviny k bezprostřední spotřebě v restauračních zařízeních nebo zařízeních rychlého občerstvení, případně v dopravních prostředcích."   říká Stanislav Marek z domažlického živnostenského úřadu.