Dohady obyvatel a spoustu vášní provázely záměr Obecního úřadu Mnichov prodat pozemek na okraji spádové obce Pivoň při silnici k Vranovu a na jeho katastru.

Dokonce vznikla petice proti prodeji a odsouhlasení záměru provází nejen prosba o pomoc vznesená na odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, konkrétně Miroslava Veselého, ale i doporučení, aby zastupitel Štěpán Zemek, který spolu s ostatními podepsal petici, zvážil své odstoupení z funkce z důvodu možného přestupku proti právům příslušníka národnostní menšiny.

„Celá obec ví o tom, že nejsem špatný člověk. O tento pozemek mám zájem už 8 let, kdy pan starosta konstatoval, že není stanovený intravilán obce a musím počkat, až bude územní plán. V době, když byl záměr prodeje zveřejněn, sepsali ve Vranově petici. Domnívám se, že petice vznikla kvůli tomu, že jsem Rom, a mezi podepsanými je i zastupitel pan Zemek," řekl nám ještě před jednáním zastupitelů Marek Ferko s tím, že si chce postavit rodinný dům.

Zastupitelstvo už má jednání o prodeji za sebou. O petici byli při něm všichni informováni. Mezi připomínkami, které byly vzneseny, byla mj. i ta, že zastupitel Štěpán Zemek ještě jako místostarosta v minulosti zakoupil pozemek, který později obratem prodal.

O inkriminovaný pozemek na okraji Pivoně sice také projevil zájem, ale pozdě, zastupitelé proto rozhodovali o prodeji jednomu z pěti zájemců.

Pozemek u Pivoně ležící v katastrálním území Vranov, o nějž byl velký zájem. Jeho střed je vyznačen červeně.

Při postupném hlasování o prodeji pozemku bylo proti prodeji třem zájemcům všech 9 zastupitelů, ve čtvrtém případě byl jeden pro a 8 proti. Nakonec byl pozemek ´přiklepnut´ právě zájemci Ferkovi, když 7 zastupitelů bylo pro, 1 proti a 1 se hlasování zdržel.

„Na petici bylo podepsáno jen 15 trvale žijících obyvatel Vranova a Pivoně a 10 chalupářů. Máme 255 obyvatel, těch, co volí, je zhruba 120. Nechápu, proč nepředložili petici také obyvatelům Mnichova. Po obdržení petice jsem volal na ministerstvo vnitra, abych se poradil. Doporučili mi nechat udělat úřední odhad parcely a za tuto cenu ji prodat. Zároveň jsem je seznámil s podanou peticí a bylo mi sděleno, že o prodeji rozhoduje zastupitelstvo," uvedl na dotaz Deníku starosta Josef Johánek s tím, že obec musí odpovídat na dotaz ministerstva vnitra, neboť zastupitel Zemek je v souvislosti s prodejem pozemku panu Ferkovi požádal o pomoc.

Vyjádřil se i k parcele, již bývalý místostarosta koupil a poté prodal.

„Pan Zemek podezírá pana Ferka, že chce získaný pozemek prodat. Přitom sám před lety koupil parcelu za cenu 4 Kč/m² a posléze ji prodal. Pokud v dopise ministerstvu uvedl, že se tam prodávají pozemky za 300 Kč metr, asi sám za tuto cenu prodával. Já bych se styděl," podotkl starosta.

Zastupitel Zemek uvedl v dopisu MV ČR mj. toto: „Vlastní schvalování tohoto prodeje proběhlo víceméně podle zákona, To musím respektovat, ač se mi to nelíbí. Mrzí mne, že nebyla respektována hromadná námitka proti tomuto prodeji, podepsaná 25 občany. Ta byla v podstatě ignorována."

Zmínil v dopise ministerstvu i to, že starosta obdržel radu, aby byl pozemek prodán za odhadní cenu. „Odhady, jak známo, mají široké rozpětí. A já mám obavy, že tento odhad bude nesmyslně nízký a nebude odpovídat tržní ceně parcely. Parcela má rozlohu přes 2600 m², takže rozdíl mezi odhadní a tržní cenou může dělat stovky tisíc. Mám obavu, že bude posuzována jako zemědělská půda, jenže je prodávaná s úmyslem na ní povolit stavbu RD, takže jako stavební," vyjímáme z dopisu, kde se dále uvádí i to, že se jedná o úzké pole, jež není rozumně dělitelné.

„Z ministerstva mi odpověděli během tří dnů, že se dopisem zabývají, kdežto obec, jíž jsem psal dopis ohledně ceny pozemku, mi neodpověděla," postěžoval si Zemek.

K parcele, již koupil a vzápětí prodal, Deníku uvedl.

„To je pravda. Koupil jsem zahradu, ke které jsem dokoupil náhradní restituce a vyřešil nevyjasněné dědické nároky. Scelené pozemky jsem vyčistil a myslel si, že tam bude stavět dcera, ale děti se mi odstěhovaly do světa. Držel jsem ji sedm osm let, ale pak přišel zájemce, který nabídl cenu, jaká se neodmítá," připustil Zemek.

Pátrali jsme po odpovědi obce. „Nedostal jsem dopis poštou, jen mail, aby se každý zastupitel vyjádřil, proč tak hlasoval. Mail pana Zemka budeme probírat na zastupitelstvu, které bude ze 7. března kvůli oslavě MDŽ a setkání důchodců přesunuto zřejmě na 14.," odpověděl Johánek.