S naším seriálem U vás na návštěvě se ještě jednou podíváme do Mířkova. Nemůžeme totiž opomenout tamní statek, ve kterém se nachází útulek pro staré a týrané koně občanského sdružení S.O.S. Život pro koně.

Útulek v Mířkově funguje už sedmým rokem a poskytuje trvalý i dočasný azyl nemocným, starým, nechtěným, jatečním a především týraným koním. Je útočištěm pro koně, kteří by jinak skončili zbytečně na jatkách.

„Koně se k nám do útulku dostávají především dvěma způsoby – majitelé koně útulku darují, aby zde důstojně dožil, nebo je nabízejí většinou za jateční cenu. Devadesát procent koní se k nám dostává v hrozném stavu – jsou nemocní, zranění i zlí, agresivní, kousaví, kopaví, v podvyživeném stavu a s těžkou psychickou újmou,“ popisuje vedoucí útulku Blanka Schröpferová. „Někteří koně jsou natolik člověkem zničeni, že nejsou schopni dalšího přesunu a zůstávají zde trvale. Ale nejhorší je, když kůň i přes veškerou snahu o jeho záchranu pak umírá na následky předešlého týrání,“ dodává. V mířkovském útulku zemřeli již čtyři koně.

V útulku se v současné době starají o třináct koní. Mezi nimi je například slepá Ester, závodní klusačka, která oslepla následkem úrazu na závodní dráze, kdy byla špatně navedena a narazila hlavou do sloupu, následkem čehož měla proraženou lebku a poškozené oční nervy. Dalšími obyvateli útulku jsou anglický plnokrevník Vat, který byl týrán už od hříběte, či valach Max, který trpí rakovinou kůže a jemuž se díky náročné léčbě již podařilo zcela odstranit neoperovatelný nádor na hlavě.

V útulku pro koně ale našla svůj domov i jiná zvířata, která se ocitla v nesnázích. Bydlí zde ovečka Amálka, která vyrůstala mezi psy a dodnes si myslí, že je jednou z nich, kozlík Oskar, ježci Pepíčci či agresivní a nerudný kačer Adolf, který neumí plavat a vytrvale terorizuje ostatní obyvatele statku.
Všichni, kdo v útulku nezištně a bez nároku na peníze pracují, také usilují o zlepšování vzájemných vztahů mezi lidmi a zvířaty, a proto provozují i hiporehabilitaci pro postižené děti. Útulek také pravidelně pořádá nejrůznější besedy, exkurze a akce zejména pro děti. Nabízí zájemcům pobyty na statku, vyjížďky na koních, adopci na dálku a má i speciální telefonickou linku na pomoc týraným zvířatům.

Na půdě statku se nachází i Muzeum venkovských řemesel, ve kterém najdete historická dřevěná struhadla na zelí, kolovrátky, valchy, postroje a chomouty, máselnici, nákladní sáně, ševcovské ´dědky´, stroj na výrobu tvarohu a sýra, vědro s chladicím zařízením a mnoho dalšího.

Útulku již přispěla celá řada sponzorů a podporuje ho například i zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková či herec Josef Dvořák s manželkou. Jeho kůň Kazym totiž v mířkovském útulku tráví spokojený důchod.

Více informací o mířkovském útulku i o způsobech, jak můžete přispět či pomoci tamním zvířatům, najdete na internetových stránkách útulku www.soszivotprokone.wz.cz.