Strmé stoupání, chybějící zábradlí coby opora  a schody coby překážka pro kočárky a invalidní vozíky. Takový je v současnosti nejpoužívanější přístup od centra Domažlic k sídlišti Šumava vedoucí přes bývalý hřbitov naproti novému domu seniorů.

„Je to nepříjemné, ale za ta dlouhá léta už mi přijde, že tento stav je zakonzervovaný, že s tím nikdo nic stejně neudělá," říká Anežka Wagnechtová, která na sídliště každý týden dochází za svými rodiči.

Další přístupová cesta je až z konce ulice Prokopa Velikého, okolo jatek.

„To je strašně daleko, tu využívám, jen když jdu třeba s nákupem z prodejny z Kozinova pole," říká paní Anežka.

Lidé ze sídliště požádali o úpravu přístupových cest radu města.

„Zvažovali jsme variantu vybudovat chodník u silnice, která vede esíčkem okolo původního hřbitova," popisuje místostarosta Karel Štípek.
Proti této variantě však stojí příliš velký spád silnice, což by způsobilo neúměrně vysokou strmost chodníku.

V první fázi bylo vybudováno provizorní zábradlí u současného chodníku přes hřbitov.

Ten vede přes pozemky domažlické římskokatolické farnosti.

„Uzavřeli jsme s ní smlouvu o výpůjčce, na jejímž základě můžeme provést stavební úpravy," říká Štípek.

Během letoška by tak v areálu hřbitova měl být postaven nový chodník, který nebude vést přímo okolo kapličky k sídlišti, ale bude pozvolna stoupat systémem serpentin.

V celé délce bude bezbariérový, okolo budou umístěny i lavičky, provedeny budou parkové úpravy.

Pro stavební úpravy je už vyhotovena projektová dokumentace.