Ještě letos by měla odstartovat dlouho očekávaná výstavba další části domažlického Domova se zvláštním režimem v Benešově ulici. Zařízení, které poskytuje péči především klientům se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou, se tak dočká dalších šestnácti potřebných lůžek. V současnosti disponuje 24 lůžky, což je nedostačující kapacita.

"Rada města doporučila zastupitelstvu schválit záměr realizace tohoto projektu a podání žádosti o dotaci z programu Národního plánu obnovy - Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče," konstatoval domažlický starosta Stanislav Antoš.

Vedoucí odboru správy majetku města Martin Janovec potvrdil, že byly splněny všechny podmínky pro podání žádosti o dotaci. Jednou z nejdůležitějších podmínek je přitom záruka financování ze strany města. "Žádost podáme v červenci," konstatoval Janovec. Poté, co bude zpracována potřebná dokumentace a úřady vydají stavební povolení, vypíše město výběrové řízení na zhotovitele stavby.

"Díky již připravenému projektu máme šanci získat zmíněnou dotaci z Národního plánu obnovy a pustit se do výstavby novostavby, která bude stát v sousedství stávajícího domova," doplnil starosta Antoš.

Mluvčí domažlické radnice Josef Babor upřesnil, že odhadované náklady na výstavbu se pohybují okolo 80 milionů korun bez DPH. Dotace by přitom mohla pokrýt až sto procent uznatelných nákladů. "Stavbu musí předfinancovat město, případná dotace by se vyúčtovávala až po kolaudaci stavby," vysvětlil Josef Babor.

Domov projektuje ateliér Mepro, který stál i za projektem stávajícího domova a například i rekonstrukcí Kulturního centra Pivovar Domažlice.

Domov se zvláštním režimem s kapacitou 24 lůžek funguje v Benešově ulici od února 2018. Vznikl z areálu bývalých jeslí, které prošly kompletní rekonstrukcí za téměř 30 milionů korun. Stavební práce začaly v říjnu 2016. Projekt byl částečně financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které poskytlo 10 milionů korun.

Od začátku bylo ale zřejmé, že časem bude nutné kapacitu domova ještě zvětšit. To už je nyní možné díky tomu, že městu se podařilo koupit pozemek a nemovitost v sousedství.