Vyrovnaný rozpočet pro tento rok schválilo Zastupitelstvo obce Tlumačov. Již nyní je však voleným zástupcům občanů jasné, že se tento roční plán hospodaření bude upravovat.

„V současné době vrcholí příprava na náročnou investiční akci, jíž je výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace. Zahájení této akce jsme původně plánovali na závěr roku 2015, avšak dosud probíhá jednání s ministerstvem zemědělství ohledně dotace," uvedl včera Deníku tlumačovský starosta Miroslav Kabourek.

Loni počátkem října Tlumačovští předpokládali, že výstavba začne 15. listopadu a vše bude hotovo k poslednímu listopadu roku 2016.

„Z programu Výstavba a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací bychom mohli obdržet sumu rovnající se až šedesáti procentům uznatelných nákladů," uvedl tehdy starosta Kabourek.

Na výstavbě kanalizace, která poznamená komunikace v Tlumačově, naváže další investice, na niž se už chystá projekt.

„Budeme se finančně podílet na pořízení projektové dokumentace potřebné na rekonstrukci komunikací, a to silnic III/1903 a III/1905. První silnice je průtah Tlumačovem od Domažlic ve směru do Mrákova, druhá silnice navazuje ve středu obce na prvně zmiňovanou a pokračuje na Pelechy. V obou těchto případech se jedná o silnice v intravilánu obce. Rád bych zmínil, že zde nepůjde jen o běžné opravy silnic, nýbrž o kompletní řešení dopravní situace kolem kapličky, dále o výstavbu chodníků v centru Tlumačova a bude se týkat i řešení prostoru v centrální části. Na realizaci dojde až po vybudování kanalizace," připomíná starosta a dodává: „Loni jsme hospodařili s přebytkem, který využijeme na akce, jež nás čekají."

Musejí urychleně řešit havárii

Nyní Tlumačovské čeká urychlené řešení havárie, již vykazuje stav střechy na obecním objektu.

„Budeme muset urychleně vyřešit havarijní stav střechy na obecním úřadu a mateřské škole – zatéká nám sem. Vše budeme muset během tohoto měsíce řešit. Jsou to náklady, se kterými náš rozpočet nepočítal, necháváme si zpracovat rozpočet na opravu, každopádně zkusíme požádat o dotaci Plzeňský kraj. V době, kdy nás čeká velká investice do odkanalizování obce a stavby čistírny odpadních vod, by se nám podpora Kraje na odstranění této havárie hodila," ukončil tlumačovský starosta Kabourek.

Z letošního rozpočtu Tlumačova

Daňové příjmy 4 505 300 Kč

Ostatní příjmy 204 240 Kč

Příjmy celkem 4 709 540 Kč

Běžné výdaje 3 339 540 Kč

Kanalizace 1 170 000 Kč

Projekt na opravu průtahu obcí 200 000 Kč

Výdaje celkem 4 709 540 Kč