Zúčastnily se ho necelé tři desítky lidí. Úvod patřil krátké bohoslužbě, již sloužil domažlický farář P. Przemyslaw Ciupak.


Po něm k výročí republiky promluvil starosta města Miroslav Mach. Spolu s místostarostou Pavlem Wolfem, dále poslancem Parlamentu ČR Vladislavem Vilímcem, Vladimírem Ledvinou a mnohými dalšími občany reprezentujícími organizaci politických vězňů a představiteli Českobratrské církve evangelické – farářem Petrem Grendelem a členkou staršovstva Milenou Wolfovou položili kytice a poklonili se památce všech, kteří se zasloužili o republiku. Na pietním aktu byli přítomni také zástupci domažlického Gymnázia J. Š. Baara a ZŠ Msgre. B. Staška.