„Postupně ho budeme poskytovat občanům, kteří projeví zájem třídit ve svých domácnostech bioodpad. Zřejmě vyzkoušíme i umístění kompostérů k stávajícím nádobám na separovaný odpad, ale přiznávám, že se bojíme neukázněnosti některých občanů. Pokud se v kompostéru objeví věci, které tam nepatří, tak znehodnotí biomateriál, jenž tam bude nastřádaný," upozorňuje ředitel Domažlických technických služeb (DTS) Jaroslav Zavadil.

Podobnou špatnou zkušenost mu popsali kolegové z jiných měst, kde již sběr bioodpadu probíhá.

Za účelem svážení biologicky rozložitelného odpadu pořídí DTS nové vozidlo.

„Na základě výběrového řízení ho dodá firma Hanes za 3,7 milionu korun," informoval po zasedání rady města místostarosta Zdeněk Novák.

Z investičního fondu DTS bude na nákup vozu uvolněno 900 tisíc korun, zbytek pokryje dotace.

„Předpokládáme, že dojde ke snížení množství vyprodukovaného odpadu," popisuje hlavní výhodu Zavadil, ale zároveň dodává: „Náklady ale budou vyšší, než jaké jsou při klasickém skládkování tohoto odpadu."