„Syn mi telefonoval ve tři čtvrtě na tři odpoledne, ať pro něj přijedu do Domažlic, že je na nádraží,“ uvedl Deníku otec Petr Tomášek.


Péťa přitom cestoval na hromadnou jízdenku se sousedem, který do jednoho z autobusů nastoupil.

„Synovi řekli, že už tam není místo a nepustili ho dovnitř. Mně průvodčí, když jsem s ním pak mluvil, řekl, že bude volat do firmy, že posílají málo autobusů,“ dodal otec Tomášek s tím, že mluvil i s výpravčím. „Šel jsem za ním a řekl jsem mu, že stejně jako vlak na nádraží musí odmávnout také náhradní dopravu autobusy. On mi tvrdil, že tam nikdo nebyl,“ říká otec Péti s tím, že výpravčího neviděli ani ti cestující, jichž se dodatečně ptal, aby si ověřil synovo tvrzení.

„Naštvalo mne to hodně. Nejde mi o těch šest nebo kolik korun, ale o pořádek. Je to můj kluk a když mi zavolá, přijedu. Jde mi o to, aby při další vlakové výluce nedopadli stejně jiní školáci,“ zakončil Tomášek senior.

Zajímalo nás, jak stejnou záležitost vidí České dráhy.

„Kvůli stavební činnosti Správy železniční dopravní cesty jsme museli místo vlaků objednat náhradní autobusy u jedné z plzeňských autobusových společností. Cestující z tohoto konkrétního spoje odvážely z Domažlic tři autobusy, které byly skutečně plně obsazené, protože cestovala neohlášená skupina 55 lidí z Trhanova. Pokud bychom věděli o této skupině předem, zajistili bychom navýšení kapacity náhradních autobusů,“ uvedl Deníku Radek Joklík, manažer komunikace Českých drah, a. s.

Podle jeho výpovědi si vlaková četa obou chlapců všimla. Jednoho z nich, který nastoupil později, poslal řidič autobusu do dalšího vozu s tím, že má již plno. Vlakvedoucí mu zároveň vysvětlil, že nevadí, když pojedou oba kamarádi každý v jiném autobusu. Chlapec tedy odešel směrem k dalším dvěma autobusům.

„Ještě před odjezdem všech náhradních autobusů přistoupili další dva pasažéři s batohy, které vlakvedoucí osobně usadil. Není tedy možné, že by se chlapec do autobusů už nevešel. Průvodčí i výpravčí shodně potvrdili, že v době odjezdu u autobusů již nikdo nečekal. V každém případě by vlakový personál nenechal cestujícího, natož pak nezletilé dítě, ve stanici,“ zakončil Joklík.