Přesný termín, kdy by se měla knihovna v novém kabátu otevřít veřejnosti, ještě není zcela známý, jelikož se kvůli technickým problémům opět prodloužil termín, tentokrát do konce února 2020.

Nicméně o stěhování knihovny, jak vypadá a co všechno obnáší, nám několik zajímavých informací prozradila v rozhovoru ředitelka knihovny Lenka Schirová.

Co všechno obnáší stěhování jednotlivých oddělení?

Stěhování celé knihovny je velmi logisticky náročná akce, kterou připravujeme již od začátku roku, aby vše proběhlo plynule a co nejefektivněji. Vedle přestěhování knihovního fondu je potřeba přestěhovat celou agendu s provozem knihovny spojenou. V odd. pro děti a mládež jsou to dále materiály na besedy a akce. V odd. speciálních služeb noviny a materiály týkající se regionu. Náročná na stěhování bude IT technika, tu nebudeme stěhovat fyzicky, ale je nutné nainstalovat všechen potřebný software tak, aby fungoval v síti. V nových prostorách to je 25 PC a audiovizuální technika. A v neposlední řadě kanceláře. Z mého osobního pohledu to nejhorší. Kdo někdy stěhoval kancelář, tak mi dá za pravdu.

Zahrnuje stěhování i doplňkový fond?

Knihovní fond, který se již nevešel do budovy, je umístěn ve skladu v budově bývalé vojenské správy. Stěhování se týká i těchto knih.

Kolik knih se musí celkem přestěhovat?

Celkem je potřeba přestěhovat přibližně 33 000 knihovních jednotek (knihy, časopisy, CD,mapy,atd.) z hlavní budovy a 17 600 k.j. ze skladu. To je pro představu přes 36 tun. Čtenáři mají vypůjčeno necelých 12 000 k.j., což je dalších 7 tun. Stěhuje se také oddělení knihovnických služeb, které poskytuje knihy obecním knihovnám v našem regionu. Toto oddělení má téměř 25 000 knih, ale naštěstí je většina fondu rozpůjčována, takže na stěhování nám zbývají 3 000 (cca 2 tuny).

Dostanete nové a moderní zázemí. Bude prostor na uskladnění knih větší? Nebo bude stále třeba mít doplňkový fond?

Nové prostory budou přibližně 2x větší než dosavadní, ale součástí bude vzdělávací centrum a prostory určené pro něj. Proto budeme mít stále část fondu ve skladu, ale tento sklad bude umístěn ve hvozdu pivovaru a knihy budou na vyžádání ihned k dispozici.

Bude provoz knihovny v nových prostorách v něčem jiný než v původní budově?

Přestěhováním do pivovaru získá knihovna opět vyhovující prostory, které budou moderní, přehlednější a technologicky odpovídající knihovně 21. století. Knihovna bude ve dvou patrech, v prvním patře bude oddělení pro dospělé čtenáře, jehož součástí bude i čítárna a internetová studovna, které jsou v současné době samostatně. Změny dozná i členění fondu knih, které bude přehlednější a přístupnější. Druhé patro je určeno dětem a mládeži a převážné činnosti vzdělávacího centra. Dojde i k úpravě otevírací doby. Velké plus je, že v budově je výtah a tak i když bude knihovna v patře, bude zcela bezbariérová.