Na sobotu 8. září budou k tomuto dni kromě klasických prohlídek k dispozici oblíbené prohlídky s kastelánem Janem Rosendorfským na téma „Jak se co dělá?“, které jsou možné od 18:00 do 20:00. Tento rok se týkají majitelů zámků působících na poli diplomacie. „Součástí akce Dne evropského dědictví je možnost nahlédnout do zpřístupněných sklepů nacházejících se 7 metrů pod nádvořím. Návštěvníci si je mohou projít sami jen se svíčkou,“ uvedl kastelán Rosendorfský. Stále ještě je k dispozici pohádková výstava Zdeňka Trošky, a to od 10. do 18. hodiny.