Hlavním celebrantem byl P. Josef Prchal. Spolu s ním byli u oltáře přítomni kněží z domažlického vikariátu P. Ivan Pavlíček z Klenčí, Miroslaw Gierga a P. Petr Konopík z Domažlic, ze Stanětic P. František Kaplánek a ze Kdyně P. Miroslav Kratochvíl. Mše byla sloužena za zemřeléi žijící osadníky Dílů. „Kaple v obci Díly je zasvěcena věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi a je věnována památce Jindřicha Šimona Baara,“ připomněla návštěvnice mše Martina Matějková a dodala, že je to jediná kaple na Domažlicku, která je právě těmto svatým zasvěcena. „Fasádu zdobí pamětní deska, která připomíná dílské občany umučené za okupace,“ dodala Matějková.