Podle informací, které Deník získal, se měl jistý muž zastat důchodců, kteří nehodlali zakoupit prezentované zboží, a proto měli být organizátorem akce verbálně napadáni a dokonce údajně z prostor vykázáni bez oběda.

„Měl se zastávat seniorů, pak se dohadoval s prodávajícím, na kterého měl údajně vytáhnout nůž. Nebyl jsem u toho, neboť akce se konala na sále a já jsem pouze nájemce sousední hospody. Tyto akce se zde konají každý rok, ráno zhruba v 9 hodin jejich účastníci přijedou a my podáváme pohoštění. Kafe, limonádu, prostě co chtějí, ale pak tam do sálu nesmíme. Zhruba půl hodiny předem býváme vyzváni k vydávání oběda,“ řekl nám hospodský Petr Nový s tím, že byla přivolána policie.

Snažili jsme se zjistit podrobnosti, tedy oficiální policejní zprávu o tom, k čemu vlastně v Draženově došlo. Vzhledem k tomu, že domažličtí policisté nemají zatím všechny výpovědi svědků, byla nám poskytnuta pouze následující informace.

„Obvodní oddělení v Domažlicích zahájilo 2. června úkony trestního řízení ve věci přečinu nebezpečné vyhrožování. Na podkladě skutečností, které jsou policejnímu orgánu doposud známy, je dostatečně odůvodněn závěr, že v Draženově došlo ve středu 1. června k nebezpečnému vyhrožování, což v poškozené osobě vzbudilo důvodnou obavu o svůj život a zdraví,“ zní vyjádření domažlických policistů k případu, jímž se nadále zabývají. Případ vyhodnotili jako přečin nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1 a odst. 2, písm. c) trestního zákoníku.

S napadeným prodejcem se nám, bohužel, nepodařilo navázat kontakt. Případ ale budeme nadále sledovat.