O tom, že peníze nejsou všechno, a není tudíž jen tak jednoduché opravit silnici, třebaže po ní pravidelně jezdí veřejná doprava, se přesvědčili hned ve třech obcích Horního Chodska. Řeč je o účelové komunikaci vedoucí lesem pod Sádkem mezi Klenčím a Díly.

To vše se děje navzdory skutečnosti, že již v návrhové části územní studie vypracované pro Krajský úřad Plzeňského kraje v roce 2009 existuje záměr převést účelovou komunikaci Klenčí – Díly na silnici III. třídy a propojit ji se silnicí III. třídy Díly – Postřekov. To by znamenalo, že z lesní komunikace by se stala ´krajská´ silnice a veškerá starost o ni by tím pádem přešla na SÚS Plzeňského kraje.

„Když opravovali průtah Klenčím, zarazilo mne, že neopravili silnici od zatáčky v horní části obce na konec i dál směrem na Díly. Po této silnici jezdí od nás z Dílů spousta lidí a už by si opravu zasloužila," řekl nám tehdy obyvatel Dílů Lubomír Martinec. Není zdaleka sám, kdo by tuto spojnici, již kdysi jako svážnici vybudovaly Západočeské státní lesy, viděl rád opravenou.

Jednání dosud nikam nevedla

Počátkem roku se rozeběhla jednání zástupců Klenčí, Dílů a Postřekova, kteří byli loni nově zvoleni, a došlo k dohodě.

O silnici, pod níž nejsou vyřešené majetkoprávní vztahy, se v létě i v zimě starali Dílští, kteří ji hojně využívali. Starostové všech tří obcí projednali návrh na finanční podporu pro Díly ze strany Klenčí a Postřekova.

„Vidím to jako první úspěšný krok ke spolupráci. Chtěli bychom podniknout i další věci, konkrétně sehnat finanční prostředky a silnici v budoucnu nějakým způsobem ´zkulturnit´. Tomu však ještě musí předcházet vyřešení vlastnických vztahů, což brání žádostem o dotace na její opravu. To, že se dohodu podařilo uzavřít, je opravdu výtečná věc. Řekl bych, že v tomto případě se dá použít rčení ´Je to o lidech´," zhodnotil tuto snahu místostarosta Dílů František Škultéty.

Ani poté sice jednání neusnula, neboť v zájmu všech bylo narovnat majetkové vztahy. Po bezmála tři čtvrtě roce je však situace stále stejná.

Silnice z Klenčí na Díly a dále do Postřekova je přitom v zimě využívána tehdy, kdy je přímé spojení Postřekova a Klenčí zaváté, během celého roku ji hojně využívají Dílští.

„S ohledem na nevyřešené vlastnictví pozemků pod silnicí od toho zatím dal Plzeňský kraj ruce pryč. V srpnu proběhlo jednání na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který tuto záležitost řeší. Tam bylo konstatováno, že účelová komunikace, tedy stavba jako taková včetně oprávnění k udržování, jse psaná na Obec Postřekov. Je to velice zamotané a je to na dlouhé vysvětlování," uvedl Deníku starosta Dílů Vlastimil Anderle a dodává: „Je to anabáze z roku 1947, možná vše sahá ještě dál. Rozhodnuto bylo, že stavba je extra a pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Ačkoliv byly vykoupeny, vyvlastněny či darovány, došlo k něčemu, co nelze dohledat, neboť předmětné archivy byly zničeny, a tudíž nám nepodaly další informace."

Dílští by byli rádi, pokud by se vše vyřešilo.

„Díly o to bojují, co jsou Dílama. Jakmile tam začaly jezdit autobusy, řekli jsme si: Tady není něco v pořádku, když po svážné silnici lesů jezdí veřejná autobusová doprava. Naši občané tuto silnici využívají, neboť řada z nich pracuje v Klenčí či v Německu a účelová komunikace jim šetří vzdálenost i čas," podotkl dílský starosta.

Pro vyřešení situace a opravu spojnice Dílů a Klenčí je i starosta posledně jmenovaného místa.

Komunikace je všech a vlastně ničí

„Je to zapeklité. Účelová komunikace podle jisté smlouvy patří Postřekovu, ale kupodivu v účetnictví a ve vlastnictví mají její část Díly, druhou část, která leží na našem klenečském katastru pak my (přibližně k mostku za lesním parkovištěm pod Sádkem – pozn. red.). A to vůbec není všechno, neboť pod touto komunikací nejsou vypořádané pozemky," podotýká starosta Klenčí Jan Bozděch.

Podle jeho slov by tyto pozemky měly navíc ´spadnout´ do právě prováděných pozemkových úprav.

„Domnívám se proto, že u nás se najde jednodušší řešení než v Dílích a v Postřekově, jehož katastr je pod uvedenou silnicí také. Je to dost nešťastná situace, jak uvádí Úřad pro zastupování státu, majitelé pozemků pod komunikací byli již údajně odškodněni, jen nebylo vše řádně zapsáno na patřičných místech. Pokud nebudou pod komunikací vypořádány majetkové vztahy, Plzeňský kraj ji nepřevezme, nemá čas se tím zabývat. Jak říkal náměstek hejtmana pro dopravu pan Bauer, na území kraje je v současné době na 200 kilometrů podobných silnic, jako je ta od nás na Díly," zakončil starosta Bozděch s tím, že záležitost přesto hodlá s kolegy dotáhnout do konce.