„Projekt jsme nazvali přestavba bývalé prodejny na obecní úřad. Celkové náklady činily 1 224 392 Kč, dotace od Plzeňského kraje nám byla poskytnuta ve výši 470 tisíc korun, zbytek pokryly vlastní zdroje obce,“ řekl starosta Nevolic Josef Velek.

Přestavba objektu trvala tři měsíce. „Zhotovitelem stavebních prací byl Domažlický stavební podnik, práce na přestavbě odvedli i zaměstnanci zemědělského družstva z Mrákova. Také zde proběhly dvě akce, které nebyly realizovány v rámci projektu, a to vyasfaltování okolí a fasáda budovy,“ pokračoval dále starosta Nevolic.

Budova, kde nyní bude sídlit úřad, byla dříve využívána jako prodejna potravin. „Obchod byl uzavřen 7 let. Nikdo ho nechtěl již dále provozovat. Objížděli jsme firmy, jestli by sem nechtěly, ale bezvýsledně,“ vysvětil starosta. Objekt začínal pomalu chátrat, proto bylo nutné s ním něco udělat.

Teď již bývalé prostory úřadu budou poskytnuty dobrovolným hasičům, kteří mají hned vedle svoji zbrojnici.

Na slavnostní otevření dorazili také významní hosté. Nechyběl zde zastupitel Plzeňského kraje Jan Látka, starosta Domažlic Zdeněk Novák a také zástupci z okolních obcí. Pásku přestřihávali hosté společně se starostou Nevolic. Poté novým prostorům požehnal Mons. Emil Soukup. „Chtěl bych vám všem poděkovat. Mezi vámi se tu stále cítím jako doma a je pro mě velkou radostí požehnat tomuto novému obecnímu úřadu,“ řekl Soukup.

„Věřím, že nově vzniklé prostory budou přínosem pro práci, jak na úřadě, tak i směrem k občanům,“ dodal závěrem Velek.