Přes dvě desítky obyvatel by měl mít Domov se zvláštním režimem pro klienty s lehčí formou Alzheimerovy choroby a těžké demence, který vzniká přestavbou bývalých jeslí v domažlické Benešově ulici. Projekt je hotový už delší dobu, průtahy při zahájení přestavby způsobilo stavební řízení a odvolání jeho účastníka.

Stavební firma si staveniště přebrala koncem října.

„V současnosti již probíhají první stavební práce, které zahájila výstavba nového oplocení. Hotovo by mělo být do konce září příštího roku," upřesnil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

V areálu bývalých jeslí vznikne Domov se zvláštním režimem s kapacitou 24 míst pro pacienty trpící lehčí formou Alzheimerovy choroby nebo těžké demence.
Vzniklé zařízení bude spadat pod Městské centrum sociálně-rehabilitač-ních služeb (MCSS).

Počítá se s ubytováním klientů ve dvoulůžkových pokojích. Bude jim poskytnuta maximální péče ošetřovatelů. O tyto služby je v Plzeňském kraji velký zájem, klientů vyžadujících podobné služby výrazně přibývá i v souvislosti s prodlužujícím se věkem dožití. „Klienti s touto diagnózou potřebují 24hodinovou péči v uzavřeném objektu pod zvláštním režimem, který je chrání," vysvětlila už dříve ředitelka MCSS Vendula Klimentová. Pokud ve městě bude k dispozici takové zařízení, bude i méně komplikovaný přesun klientů zpět do domažlických penzionů pro seniory v případě, že by došlo k zlepšení zdravotního stavu.

„V samotných Domažlicích teď žádné zařízení podobného typu není. Nyní jsou lidé z Domažlicka, kteří potřebují intenzivnější péči, odesíláni do jiných zařízení, která jsou ovšem hůře dostupná pro jejich rodiny," připomněla mluvčí domažlické radnice Kristýna Kolbecková.

Přestavba bude stát 25,6 milionu korun bez DPH. „Větší část nákladů pokryje dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí," připomněl místostarosta Antoš.
Práci v Domově by měly najít více než dvě desítky zaměstnanců.