„Jedná se hlavně o topoly černé, rychle rostoucí dřeviny, které po dosažení věku cca 40 let trpí odumíráním větví. Při nepříznivých podmínkách (námraza, silný vítr) dochází k odlamování větví a tím ohrožování veřejnosti, která oblast Tři vrby hojně navštěvuje," vysvětlil Petr Sladký z odboru životního prostředí.

„Topoly byly vysázeny okolo roku 1962. Naši předchůdci je vysadili jako rychle rostoucí dřevinu, když se vybudoval rybník, aby jeho okolí bylo co nejrychleji ozeleněné. Vysázeli je poměrně hustě u sebe, skoro všechny se tehdy ujaly," konstatuje Karel Amerling, předseda domažlické organizace Českého rybářského svazu, na jehož pozemcích ke kácení došlo.

„Stromy jsou silně přestárlé.Musely se pořezat kvůli bezpečnosti. Před několika lety ve vánočním období se stalo, že jeden strom padl těsně za paní, která šla tudy na procházku. Byly tehdy mrazy a tíhu námrazy strom neunesl," vzpomíná Amerling.

Dodává, že v posledních letech přibývalo případů, kdy praskaly větve a lámaly se špičky stromů a nepořádek padal do vody.

„K pořezání jsme dostali souhlas odboru životního prostředí. Pan Sladký byl na místě a vytipoval stromy, které se pokáceli," říká předseda domažlických rybářů.Kromě topolů byla pokácena i jedna prasklá stará vrba.

Na doporučení odborníků začali rybáři provádět náhradní výsadbu.

„Za pokácené stromy jsou postupně vysazovány duby, jedná se dlouhověké dřeviny vhodnější na břehy vodních nádrží," uvedl Petr Sladký.

„Už jsme vysadili pět dubů, až se zlepší počasí, budeme ve vysazování pokračovat," dodává Karel Amerling.

Protože oblast okolo rybníka Tři vrby patří k populárním místům pro vycházky Domažličanů, stalo se kácení stromů tématem i pro diskuze na sociálních sítích.

„Bohužel rybník byl kdysi celkem nevhodně osázen a o stromy se nikdo moc nestaral, ať chceme nebo ne, tak čas nezastavíme. Teď to vypadá děsivě. Snad se to pěkně osází, ale to bude pár let trvat, než to zas trochu obroste. V budoucnosti na toto myslet a přistupovat k „revitalizaci" zeleně trochu citlivěji," uvádí Jiří Vísner.