Prostory jsou prodchnuty bohatou historií, neboť objekt byl první poštovní stanicí na českém území ležící na staré stezce z Řezna. Kdysi ve Staré poště přespal generál Suvorov, když se vracel z tažení proti Napoleonovi v Itálii, ale také tam nocoval král Stuart a obědval car Alexandr, Ferdinand III. a další osobnosti.

Novinky ve Staré poště jsme sledovali se starostou Klenčí. Netradičně jsme začali prohlídku v horním patře budovy.

„Nacházíme se v podkroví, kde návštěvník vystoupí z výtahu a ocitne se v tajuplném lese. Uvidí klasickou přírodu Českého lesa za soumraku doprovázenou různými zvuky a nebude chybět ani překvapení," prozrazuje Jan Bozděch.

Poté, co projde návštěvník Domu přírody první část expozice, najde ve stejném podlaží na severní straně budovy další zajímavost.

„Bude jí ukázka reliéfu Českého lesa. Bude to 3D model, tedy prostorový. Zhlédne i film Proměny krajiny, ostatně celý tenhle dům přírody má hlavní ideu Proměny krajiny Českého lesa. Celé to bude také o představivosti, nicméně to bude z mého pohledu velmi pěkné a poutavé," míní starosta, zatímco si prohlížíme štít Staré pošty ve směru do dvora, který prošel povedenou rekonstrukcí.

Zmiňuje zároveň třetí místnost – Lesní slabikář. Co si pod tímhle názvem máme představit?

„Návštěvníci budou mít možnost podívat se, jaké stromy rostou v Českém lese, jaké rostliny. Z těchto tří místností se dostaneme do té největší, kde návštěvník uvidí vývoj krajiny, jehož počátek je nastaven na pálení milířů, až po současnost. Pozná, jak v Českém lese přibývaly stavby a jak se rozvíjel průmysl, kdy došlo k jakémusi zničení krajiny, ale v dnešní době – tu bude znázorňovat poslední část expozice – se zase vracíme zpátky k ekosystému a snažíme se ho, tam kde vymizel, znovu vytvořit," podotýká Bozděch.

Při prohlídce je zřejmé, že přestavba Staré pošty v Dům přírody Českého lesa je prováděna citlivě. „Snažíme se, aby se zachoval starý ráz budovy, aby zde byly vidět například trámy," konstatuje s tím, že v horním patře bude ještě jedno překvapení pro návštěvníky jako bonus.

Scházíme po starých schodech do přízemí a zastavujeme se na podestě.

„Tady bude průchod do bývalých stájí, do budovy, která byla zrekonstruována už před lety a probíhají v ní výstavy. Budeme mít možnost přejít z lesní expozice právě tam," vysvětluje starosta a dodává, že z horního patra se do dalšího dostanou imobilní návštěvníci, tedy senioři a vozíčkáři, výtahem. Ostatní půjdou stejně jako my po schodech," říká starosta a podotýká, že v objektu byly dle možnosti zachovány původní dřevěné podlahy.

„Tady uprostřed by první místnost měla návštěvníkům přiblížit zaniklé obce. Bude tu i ukázka, jak tyto obce vypadaly kdysi a jak místo, kde stály, vypadá dnes. Předpokládáme historické a současné fotografie, případně promítání prolínajících se a měnících ukázek," postupujeme dál.

„V této druhé místnosti bude ukázka fenoménů Českého lesa, a to jsou louky a voda. Co konkrétně to bude, opět nehodlám prozrazovat," usmívá se potutelně Bozděch.

Přecházíme opět o kousek dál.

„Zde bude prostor pro vlastní tvorbu návštěvníků, kde budeme mít i možnost expozici nejvíce ovlivňovat a obměňovat. Bude tady samozřejmě charakteristika Českého lesa, třeba ukázky vycpaných zvířat a tak podobně. Nyní se také připravuje film, který poběží jako smyčka," říká starosta s tím, že pro tuto místnost počítá se spoluprací škol, které se budou podílet na obměně expozice.

Vcházíme do míst, kde bývala obecní knihovna.

„Už tady nebude, nahradí ji Knihovna Českého lesa, kde nebudou chybět knihy našich rodáků. Místnost bude sloužit i pro přednášky a workshopy," upozorňuje starosta s tím, že se v objektu podařilo najít prostor pro spolkovou činnost občanů, jako zkušebnu ji využije například sbor Haltravan.

To jsme již v průjezdu, odkud míříme vlevo, tedy tam, kde budou návštěvníky vítat.

„Bude zde turistické informační centrum se zázemím pro pracovníky, které se sem přestěhuje z budovy úřadu městyse. Zde budou prodávat vstupenky do expozice, vydávat reklamní předměty a určitě tu chceme mít také ukázku chodské keramiky," vysvětluje Bozděch.

V přízemí je i místnost pro školy, případně pro příchozí, která bude vybavena špičkovým projektorem pro promítání až na osmimetrové plátno. Starostovi by se líbilo, pokud by v ní bylo minikino. Zajímavých změn už doznal i vnitřek areálu, kde se koná folklorní slavnost Výhledy.

Se slavnostním otevřením Domu přírody Českého lesa, který je budován s náklady kolem 30 milionů korun, se počítá k 2. lednu 2016. Klenčí z uvedené investice uhradí minimum, jen zhruba 400 000 Kč.