Pokuta sto tisíc korun hrozí provozovateli restaurační předzahrádky před domy č.p. 121 a 124 na domažlickém náměstí v případě, že dočasnou stavbu neodstraní v týdnu před konáním Chodských slavností do středečního podvečera.

Je to jedna z podmínek, za jakých městská rada souhlasila s umístěním tohoto objektu na místo, kde byla dříve parkovací místa pro auta. Ta se tak přesunují o pět metrů dále od podloubí, ke středu silnice.

Ostatní předzahrádky v centru vycházejí z platného stavu v loňském roce a stojí tak těsně u podloubí na chodníku. Neměly by však mít markýzy.
„V lednu přišlo vyjádření památkového úřadu, že na tomto místě podesty nepovolí, ale že souhlasí s jejich umístěním na parkovacích místech. Poté se ozvali hasiči, kteří byli proti,“ popisuje schvalovací proces starosta Miroslav Mach s tím, že památkáři zanedlouho podpořili původní variantu. Mezitím však proběhlo stavební řízení k žádosti o předzahrádku na původně parkovacích místech, a tak v letošní letní sezoně budou v centru města vysunutá restaurační zařízení jak u podloubí, tak na parkovišti.

„Krajský památkový ústav namítal, že současné předzahrádky narušují pohled do historického podloubí. Oproti tomu zdejší odbor památkové péče zastává stanovisko, že předzahrádky tak, jak jsou situovány v současné době, vyhovují,“ uvedl argumenty, se kterými se setkala rada města její člen Zdeněk Novák.

„Rada se rozhodla umožnit obě varianty umístění předzahrádek s tím, že do budoucna se ukáže, která z možností je příznivější,“ dodal Novák.