Včerejší první tři vyučovací hodiny věnovali žáci uvedené domažlické školy projektu Česko ve světě, aneb Co Češi dali světu.

„S nápadem přišla kolegyně Becková už vloni, ale tehdy jsme dělali Den Evropy. Došlo na něj nyní a zapojili se žáci všech tříd. Vybrali si z některého z navržených témat, kterých bylo na škole celkem dvaadvacet,“ uvedla učitelka Jindřiška Šmídová, která dohlížela na průběh akce.

Mezi významnými Čechy, kteří dali světu významné objevy či se proslavili ve svých profesích nechyběli J. A. Komenský, Kosmas, J. Seifert, B. Matragi a řada dalších.

Do jedné z tříd, kde se věnovali bižuterii, přišla Bára Kroová, která vyrábí šperky. V další pak vyprávěli o daktyloskopii domažličtí kriminalisté. Jen namátkou: jeden z projektů byl věnován doktoru Janskému a krevním skupinám, další pak M. D. Rettigové a české kuchyni či Janu Jeseniovi a pitvání přírodnin

„Chtěla jsem, aby si žáci při tomto celoškolním projektu uvědomili hlavně to, kam patří, a zvýšily se nejen jejich znalosti, ale také určitá národní hrdost,“ uvedla Deníku autorka nápadu učitelka Ladislava Becková.