Absolventi kurzu při slavnostním předání získali osvědčení o základním kurzu svařování, které je opravňuje svařovat obloukovým svařováním tavící se elektrodou v aktivním plynu zařízení z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev, v poloze vodorovné shora a svislé nahoru, která nevyžadují vyšší kvalifikaci svářeče. Rovněž získali průkaz odborné kvalifikace svářeče.

Ladislav Vítek, zástupce vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, popřál absolventům mnoho dalších úspěchů a připomněl, že do tohoto průkazu mohou přidat další zkoušky, rozšířit své vzdělání o další kvalifikace, školení a certifikace.

Základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu absolvovalo 6 žáků 3.ročníku oboru strojní mechanik ve svářečské škole SŠ Rokycany. Kurz byl pro žáky zdarma, rodiče se podíleli na dopravě, stravě a ubytování.

Slavnostní předání svářečských průkazů bylo zakončeno drobným pohoštěním pro absolventy kurzu a jejich rodiče, které připravili žáci oboru gastronomie, a na přání rovněž namíchali i nealkoholické nápoje.

Vedení školy přeje absolventům ještě úspěšné složení závěrečných zkoušek, které bude probíhat podle jednotného zadání. Rovněž přejeme mnoho profesních úspěchů a uplatnění na trhu práce. 

Autor: redakce