Veřejnosti je znám spíše jako lékař – praktik, přednosta interní kliniky, zakladatel české školy vnitřního lékařství a českého lékařského tisku. Dlužno dodat, že během svých pražských studií se seznámil se všemi význačnými osobnostmi tehdejší české literatury – s Janem Nerudou, Vítězslavem Hálkem, J. V. Sládkem, K. V. Raisem, Z. Wintrem, A. Jiráskem, kterého přivedl na Chodsko. Ovlivněn mladou uměleckou společností poslal do časopisu Lumír svoji literární prvotinu – črtu z přírody, nazvanou Život na našich rybnících. V ní se projevil nejen jako citlivý znalec přírody, ale můžeme zde rozpoznat počátky jeho dalších beletristických prací, které jsou dnes téměř zapomenuty. Uvedu alespoň jejich názvy: Příroda a lidé, Vedle cesty, Po různých stezkách a Žloutne listí.

Své vzpomínky na chodský domov, klatovská i pražská studia vydal v knize Z pouti životní. Ta může čtenářům přiblížit některé momenty ze života předního českého lékaře, který se do povědomí lidí z Chodska zapsal i svým nesporným literárním talentem. Vzácně plný život MUDr. J. Thomayera se uzavřel 18. října 1827. Jistě bylo výrazem jeho „rodácké pýchy“, že za místo svého posledního odpočinku si zvolil rodný Trhanov.

Autor: Ivan Nikl