Vladimír Baier nebyl jen muzikant, ale i multiinstrumentalista, skladatel, hudební folklorista, badatel a spisovatel, sběratel lidových písní a slovesnosti, hudební pedagog, nositel stříbrné pamětní medaile města Domažlice a celoživotní skaut, který se po celý svůj život řídil skautským ideálem „cokoliv dělám, dělám pro druhé“. Nesmírně skromná, obětavá, pracovitá a moudrá osobnost, která celý svůj život zasvětila Domažlicím a Chodsku. Stál u zrodu dnes již legendární Konrádyho dudácké muziky, byl člen tanečního orchestru Mistral, spolupracoval s Chodským souborem Mrákov, s Národopisným souborem Postřekov, založil folklorní soubor Drancalové, který se věnoval autentickému chodskému folkloru, podílel se na pořádání letního folklorního festivalu Mrákovská hyjta, klenečského folklorního festivalu Výhledy, založil tradici Dudáckého štandrle – oblíbeného nočního pořadu konaného v době Chodských slavností původně u Chodského hradu a posléze až do současnosti na náměstí u brány, mnohokrát režíroval největší nedělní národopisný pořad na Letním kině v době Chodských slavností. Zabýval se badatelskou činností v oblasti chodského folkloru, komponoval, upravoval lidové písně a věnoval se i psaní drobných próz a poezie.

Málokdo z Domažlických ví, že dokonce účinkoval ve světoznámém filmu Amadeus Miloše Formana, kde hrál na dudy a „hrábě“. Do historie Domažlic se rovněž významně zapsal jako dlouholetý ředitel Muzea Chodska v Domažlicích. V osobě Vladimíra Baiera ztratily Domažlice a celé Chodsko vpravdě renesanční osobnost, ale jeho dílo zde zůstává napořád.

Jana Terelová