O tom, že v kauze starosty Mnichova Josefa Johánka mělo být postupováno jinak, je přesvědčen doktor práv Josef Janeček z Číhané u Úněšova. Poté, co se v tisku seznámil s případem starosty, poslal podnět na Okresní státní zastupitelství (OSZ) v Domažlicích. Nyní jeho další podnět směřoval dokonce na Krajské zastupitelství v Plzni.

„Podal jsem tam podnět k přezkoumání podřízeného Okresního státní zastupitelství Domažlice. Při svobodě slova si dovoluji prezentovat i ryze můj názor, že pan starosta sice jakýmsi zemitým způsobem naplňoval i základní ustanovení zákona o přestupcích – konkrétně vedl občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy, aby respektovali práva spoluobčanů, nerušili veřejný pořádek a občanské soužití. To by mělo být jako polehčující okolnost bráno v potaz," konstatuje Janeček.

Mnichovský starosta se zodpovídal z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, neboť nepředával přestupkové komisi Města Poběžovice, s nímž měla Obec Mnichov uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednávání přestupků, přestupkové spisy oznámené policejním orgánem Policie České republiky, konkrétně Obvodním oddělení PČR Poběžovice. Chtěl ušetřit prostředky obce za projednání přestupku a lidem namísto toho domlouval.

Projednání přestupku stojí Obec Mnichov 2 700 korun, ty chtěl starosta Johánek ušetřit v případech, které byly na první pohled tvrzením proti tvrzení.

Jmenovaný právník, jenž se ho zastává, osobně zná shodnou kauzu, kdy PČR Úněšov oznamovala přestupky na Obec Úněšov, a ne dle veřejnoprávní smlouvy na Město Všeruby.

„Musím uvést, že úplně stejné procesní nezákonnosti v oblasti přestupkové byly činěny PČR Úněšov za účasti KÚPK, žel i vysocí funkcionáři mně k tomuto dávali naprosto vadné a blamážní právní názory, rovněž jako vysoce kvalifikovaní úředníci KÚPK a bylo to pro mne téměř 2 roky trvající martýrium pro nápravu, což se nakonec po zásahu MVČR stalo," napsal Deníku i v podnětu doktor Janeček.

Podle jeho názoru je situace s projednáváním přestupků naprosto jasná a přehledná, vinu však spatřuje na postupu policie. „Při daném zákonném a právním vymezení se přestupkové spisy zpracované PČR se všemi skutkovými, právními, osobními i možná citlivými údaji vůbec neměly na Obec Mnichov dostat. Je samozřejmě možné, aby mohl starosta plnit úkoly dle § 103/4e) zákona o obcích-informovat veřejnost o stavu a činnostech obce, mohl PČR požádat o určité statistické výkazy na úseku kriminality, ochrany veřejného pořádku za určité období, ale PČR mu vůbec neměla detailně zpracované přestupkové spisy zasílat. Je to jednak proti hlavním zásadám správního řízení, jako je rychlost, hospodárnost, neveřejnost, ale vše je možno posoudit i jako naplnění skutkové podstaty dle § 180 trestního zákoníku právě PČR," shrnul.

„Jedině snad je možné hodnotit, zda pan starosta dodržel, či nedodržel ustanovení § 12 správního řádu, ale ke shodnému případu se KÚPK vyjádřil, že se v tomto případě nejedná o podání dle § 37 téhož zákona, ale jen o přeposílání," argumentoval právník Janeček.

Je přesvědčen, že rozhodnutí, kdy sice bylo stíhání starosty Johánka pro maření úkolu úřední osoby pozastaveno, ale bude nad ním vykonáván dvouletý pečlivý dohled, by mělo být přehodnoceno. Podněty k projednání přestupku dle jeho názoru měla dostávat přímo Obcí Mnichov smluvně zajištěná přestupková komise při MěÚ v Poběžovicích.

Vše nadále sledujeme.