Významným pojítkem mezi obyvateli našeho regionu se sousedy v bavorském Novokostelí u Svaté krve (Neukirchen b. Hl. Blut) je loučimská Madona, k níž se pravidelně koná pouť z Čech.

Podle legendy došlo za dob husitských válek k poškození vyřezávané sochy Panny Marie šavlí a z ´rány´ tekla krev.

V rámci Evropského dne spolupráce otevřou v Neukirchenu v neděli 23. září zdarma tamní Poutní muzeum, kde je kladen velký důraz na vzájemnou spolupráci. Od 14 hodin se uskuteční zvláštní prohlídka Čechy ve sbírkách poutního muzea. V podkroví lze navštívit výstavu Centra Bavaria-Bohemia Schönseee Kulturní poklady v Bavorsku a Čechách atd. Poutní muzeum bude otevřené 10 – 12 a 13 – 16 hod.