Předseda TJ Sokol Prapořiště Zdeněk Žambůrek zaslal výzvu starostovi Města Kdyně Janu Löffelmannovi, Policii České republiky, Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje a Odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích, v níž žádá aby využili svých pravomocí, které jim dává novela zákona o pozemních komunikacích a vyvinuli maximální úsilí k omezení tranzitní dopravy, zejména pak velkých kamionů, přes část obce. K výzvě se připojili i občané Prapořišť.

„TJ Sokol Prapořiště vlastní objekt sokolovny s pohostinstvím v těsné blízkosti silnice. Vchod do sokolovny a hospody je přímo z této silnice. Navíc je situován v zatáčce, takže zde není výhled na stranu od Kdyně. V posledních letech zde došlo k výraznému nárůstu dopravy, a to zejména kamionů. Šířka v tomto místě není dostatečná k tomu, aby se zde dva protijedoucí kamiony vyhnuly. Přes roh budovy není výhled za zatáčku, a proto kamiony jezdící od Kdyně najíždějí maximálně k pravému okraji vozovky, to znamená k objektu sokolovny. V minulém roce zde dokonce došlo k poškození budovy sokolovny neznámým kamionem. Nárazem byla poničena střešní krytina a stržen okap. Při poslední pokládce asfaltového povrchu a následném vodorovném značení došlo k posunutí hranice vozovky minimálně o půl metru k objektu sokolovny, což bezprostředně ohrožuje osoby, které ji navštěvují. Vzhledem k tomu, že je objekt sokolovny hojně využíván zejména dětmi, žáky místní ZŠ, ale i dospělými a důchodci, hrozí nebezpečí, že dojde k zachycení vycházející osoby těsně projíždějícím vozidlem," píše ve výzvě Žambůrek.

Lidé v obci jsou naštvaní i proto, že kamiony již stačily poničit vloni opravenou silnici, a žádají o nápravu.
„Žádám o oslovení všech kompetentních stran, aby v rámci záruk došlo k včasnému odstranění závady. Celá oprava vozovky probíhala hekticky, za plného provozu a ač byla diagnostika vozovky prováděna několikrát, louže se na ní objevila hned při prvních kapkách deště ke konci loňského horkého léta. Přitom vjezdu přetížených kamionů na silnici 11/184 brání dopravní značka omezující jejich hmotnost na 25 tun, která je umístěna před mostem u APM. Mám trochu obavy, že cílem opravy nebyla možná ani tak výsledná kvalita vozovky, jako spíš umlčení aktivit spojených s peticí místních občanů na omezení kamionové dopravy v obci. Prohlubeň se nachází naproti domu č.p. 72 v místech, kde shodou okolností v září 2014 zdemoloval rozjetý kamion zadní část automobilu, ve kterém byla moje žena a děti," řekl Václav Kraml.

„Nedivím se, že jsou lidé netrpěliví, ale my osazení značek na snížení tonáže nebrzdíme. Všeruby tuto akci táhnou už dlouho a my jsme se k nim před několika lety přidali. Silnice v Prapořištích, ale není naše, takže značky nemůžeme osadit my, ale kraj. Nám nezbývá než čekat, až bude vydáno rozhodnutí. Vladislav Vilímec navštěvuje osoby, které se k tomu vyjadřují, a ptá se, kdy už rozhodnutí padne. Co se týká poničené silnice v Prapořištích, je to podobné. Ani tady nemůžeme nic moc dělat. Víme, že silnice není na takovou zátěž stavěná, proto je povrch, který se dělal vloni, už poškozený. Reklamaci však nemůžeme podat my, ale správce silnice, což je opět kraj," vysvětlil situaci Jan Löffelmann.