Některé školy se totiž zapojily do projektu Mechatronika do škol, společné akce okresních hospodářských komor z Klatov a Domažlic.

V ZŠ Poběžovice, ZŠ Blížejov, ZŠ Komenského Kdyně a v SOU Domažlice byly instalovány a zprovozněny CNC soustruh, frézka a vyřezávací zařízení včetně obráběcích nástrojů a průmyslového vysavače. V ovládání těchto strojů se tak mohou žáci zdokonalovat například v rámci předmětu Pracovní činnosti.

„Projekt mechatroniky u nás úspěšně funguje už rok a zájem o ni začínají mít dokonce i děvčata. Letos proto chceme zavést samostatný kroužek," říká ředitelka blížejovské školy Dagmar Hanzalová. Ve sklepeních blížejovské školy vznikla kvůli mechatronice i nová dílna.

Cílem celého projektu je podpořit zájem mladých lidí o technické obory a do budoucna zajistit pro výrobní firmy kvalifikované technicky zdatné pracovníky. Firmy z domažlického regionu mají o pracovníky se zkušenostmi s CNC stroji velký zájem.

Poprvé ve výuce také dochází k tomu, že si žák navrhne vlastní výrobek a následně ho na CNC strojích vyrobí. „Děti se musí naučit sladit práci na počítači, kde výrobek naprogramují, a na stroji, který následně jejich dílo vyrobí," popisuje Hanzalová. „Dosud jsme využívali především vyřezávání z polystyrenu. Naši žáci vyrábí například vánoční ozdoby pro školu i školku a nyní se chceme se svými výrobky zapojit i do soutěže v tomto oboru," dodává.

Vedení obcí jako zřizovatelé přispěli na část nákladů souvisejících s pořízením strojů a zařízení a se školením kantorů. Například vedení Blížejova přispělo své základní škole částkou sto tisíc korun.