Po stavební stránce se vše stihlo v termínu a firma Metrostav předala stavbu zpět městu. To potvrdil i domažlický starosta Zdeněk Novák. „Stavba je předaná a vše je dokončeno,“ řekl starosta hned na úvod s tím, že navíc nic nenasvědčuje přerušení prací. Teď je vše už jen otázkou vybavení interiérů.

„Vše jsem si prošel. Současný stav se má tak, že se v areálu budoucí knihovny instaluje veškeré vnitřní zařízení a instalují se informační technologie a různé interaktivní prvky,“ pokračoval Novák, s tím že stěhování knihovny připadne na 6. dubna.

Na samotné stěhování je potřeba zhruba měsíc. Knihovna bude tedy ke zprovoznění připravena zhruba na začátku května,“ dodal starosta k oblasti knihovny. Dovybavuje se i areál pivnice a restaurace. Co se týká pivovaru, je hotová varna. Ovšem plán a snaha narazit o Velikonocích první sud domažlického piva, jak bylo vedením města Domažlic naznačováno v prosinci 2019, vzaly za své. Stejně tak je ohroženo otevření Pivovaru a Kulturního centra, a to včetně spuštění provozu městské knihovny.

„Otázka je doba trvání stavu nouze a jednotlivých opatření, jsme tím vším limitováni. Nicméně celý areál bude k otevření připraven odhadem ze měsíc až dva,“ řek starosta na závěr.