Autor žije ve Kdyni a na Domažlicku se také v roce 1940 narodil. Pochází však z odlehlé, ale dodnes malebné Filipovy Hory, jež náleží pod správu Tlumačova. O rodné vsi, její historii i obyvatelích, napsal před několika lety knihu, kterou doprovodil vlastními ilustracemi. V místě, jež mívalo školu i hostinec, dosud najdeme svébytnou atmosféru sepětí člověka s přírodou.

Václav Weninger absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Plzni a tři desetiletí pracoval jako konstruktér v Elitexu Kdyně. Ve své výtvarné činnosti se soustřeďuje na malbu, kresbu a grafiku, vytvořil kalendáře Kdyňska či grafické soubory Koráb, Pocinovice, Starec, Kdyně, Svatá Anna.

Komunikace na Vavřineček.
O Chodských slavnostech se na Vavřineček půjde už po nové silnici

Výstavu s názvem „Kdyňsko v kresbě“ můžeme navštívit do 28. února. Otevřená bude ve všedních dnech od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin. Do Muzea příhraničí zve Turistické informační centrum Kdyně spolu s Městským kulturním střediskem „Modrá hvězda“.