„Osm pozemků původně evidovaných na nedostatečně identifikovaného vlastníka, které leží v obci Pocinovice, má celkem rozlohu 30 000 m2. Během dlouhého prošetřování dřívějších vlastnických práv se přišlo na zajímavou historii. Nedostatečně identifikovaným vlastníkem byla paní Helena, která rozlehlé pozemky zdědila v roce 1946 po svém strýci, jenž zemřel v lednu 1945 v Osvětimi,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. Dodala, že paní Helena žije v zahraničí a letos oslavila již sté narozeniny.