Při prvním posezení 2. prosince vyprávěla paní Alžběta Vondrašová (teta Krysáluc) o mrákovském kostele a o zásluhách sester Bílkových na jeho výzdobě. Posezení se setkalo s úspěchem, proto na popud mrákovského faráře pátera Przemyslawa Ciupaka vznikla myšlenka uspořádat další posezení na téma farní kronika.

I při druhém posezení byla mrákovská chaloupka plná lidí. První světnička byla zaplněna během několika minut, proto pořadatelé obratem připravili židle do vedlejší místnosti. I ta byla plná. Přednášku manželů Nejdlových si vyslechlo 45 lidí. Posluchači měli možnost seznámit se nejen s historií kostela do roku 1901. Dozvěděli se také mnoho zajímavostí z historie přifařených obcí, z života jejich obyvatel i o problémech tehdejšího faráře s rázovitou chodskou povahou. Přednáška byla velmi poutavá, tři hodiny utekly jako voda a posluchači jen neradi odcházeli domů.

Velké poděkování patří Spolku přátel Dolního Chodska za bezvadnou organizaci, za sladké pohoštění, kávu, čaj a víno, mrákovskému faráři za zapůjčení mrákovské farní kroniky, a především manželům Nejdlovým, kteří téměř dva měsíce pročítali kroniku stránku po stránce. Že rozluštit písmo tehdejšího faráře nebyla žádná hračka, potvrdí každý, kdo do farní kroniky jen nahlédl. O to větší dík jim patří i za to, že posluchačům přislíbili „povídání" o farní kronice od roku 1901 při dalším posezení.

Autor: Marie Pivoňková