Zúčastnilo se jí osm kněží z obou vikariátů. Hlavním celebrantem a kazatelem byl misionář a rakouský řeholní kněz oblátů Panny Marie Neposkvrněné Günter Ecklbauer OMI, který působí v Plasích. Toho a všechny poutníky přivítal v úvodu mše svaté domažlický vikář Miroslaw Gierga. V přímluvách zazněla také modlitba za všechny, kteří toto místo rádi navštěvovali, ale již nejsou mezi námi.

Po skončení mše svaté následovala májová pobožnost se zpěvem Loretánských litanií. Nakonec se všichni přesunuli ke kapli sv. Jana Nepomuckého, kde písní Vroucně vzýván budiž Jene svatý uctili památku českého světce a patrona. Msgre. Miroslav Kratochvíl na závěr připomenul, že v roce 2019 tomu bude 600 let, kdy byla soška Panny Marie Loučimské do Nových Kostelů přenesena.

Marie Matějková

Uctění památky obětem koncentračního tábora. Na fotce Gilain a Gihoul.Foto: Dolejš Holýšov
Holýšov navštívili veteráni z Belgie