Nejinak tomu bylo i letos o státním svátku v pátek 1. května. Z Domažlicka a Klatovska se sešlo asi dvě stě poutníků, aby se pomodlili a zúčastnili slavnostní bohoslužby.

Věřící pomalu zaplňovali kostelní lavice a dopolední program pouti mohl začít modlitbou svatého Růžence. Za zpěvu písně Tisíckráte pozdravujeme Tebe bohoslužba začala. Hlavním celebrantem mše svaté byl kdyňský vikář Msgre Miroslav Kratochvíl. Další kněží, kteří byli přítomni bohoslužbě, byli z domažlického vikariátu pan farář z Mrákova Przemyslaw Ciupak, pan farář z Milaveč František Kaplánek a z klatovského vikariátu pan vikář Jaroslav Hůlle, kaplan Ivan Pavlíček a Msgre Vladislav Sysel, který byl hlavním hybatelem obnovení pouti po pádu železné opony.

Mši svaté byli také přítomni dřívější starosta z Nových Kostelů Egid Hoffmann a současný starosta Markus Müller, oba s manželkami.

V úvodu bohoslužby vikář Kratochvíl pozdravil všechny přítomné a obzvláště uvítal již zmíněného Vladislava Sysla, který o den dříve, tedy 30. dubna, oslavil 93. narozeniny. V přímluvách vzpomínal také na kněze a poutníky, kteří toto poutní místo rádi navštěvovali, ale už nás předešli na věčnost.

Ti praví poutníci, kterých bylo asi třicet, se sešli ráno v obci Fleky a putovali do Neukirchenu pěšky, ostatní přijeli autem.

Na konci bohoslužby všichni zazpívali při májové pobožnosti Loretánské litanie, poté vikář udělil všem závěrečné požehnání. Pak se všichni odebrali ke kapli sv. Jana Nepomuckého, která stojí nedaleko kostela, a tam se ještě krátce pomodlili.

Martina Matějková