Noc kostelů, která zpřístupňuje interiéry církevních objektů v celé zemi, otevře letos kostel sv. Anny v pátek 2. června od 18 do 20 hodin. Stane se tak díky kdyňské římskokatolické farnosti a spolku Tanaberk. V sobotu 3. června přiláká Tanaberské léto od 15 hodin na přednášku domažlického historika Zdeňka Procházky, který pohovoří na téma kostelů a kostelíků. Od 16.30 k poslechu i tanci zahraje country skupina Aurora, občerstvení je zajištěno.

Zdeněk Procházka ve své publikaci „Domažlicko a Kdyňsko“ píše: „Impozantní kostel sv. Anny náleží mezi nejpozoruhodnější stavby západočeského baroka.“ A připomíná, že „historie tohoto poutního místa se začala psát 25. 7. 1703“ a že mezi lety 1712 až 1717 byl vystavěn podle projektu klatovského stavitele italského původu M. A. Gilmettiho nový kostel, jehož podobu obdivujeme dodnes.

Nezisková organizace spolek Tanaberk na počátku letošního jara informovala o zřízení transparentního účtu 320938698/0300. Založen byl pro možnost získávat finanční prostředky, jež budou používány pro potřeby kostela. Spolek vznikl v roce 2008 s náročně stanovenými záměry. „Péče o poutní místo u kostela sv. Anny a jeho rozvoj, podporování účelného využití areálu na Tanaberku, organizování kulturních a společenských akcí, budování turistických tras a cyklotras v okolí, propagace této lokality, vydávání prospektů a publikací,“ shrnuje spolek své cíle.