Téměř 140 milionů korun potřebují Koutští, aby mohli uskutečnit všechny rekonstrukce a stavby, bez kterých se obec už neobejde.

„Připravujeme rekonstrukci školy, vodovodu, vodojemu, hasičské zbrojnice, školky a zámku, Peníze na takovou spoustu oprav nemáme, ale všechny jsou opravdu důležité. Budeme se snažit získat dotace z evropských fondů,“ uvedl starosta obce Václav Duffek.

Dalším bolestivým místem Kouta na Šumavě je místní sokolovna. Budovu hojně využívají občané a sportovci Ačkoliv se jedná o poměrně zchátralou stavbu, která je majetkem sokolské obce, jež na její údržbu ale nemá finanční prostředky, jde o jediný objekt, který mají Koutští k dispozici při pořádání všech kulturních, sportovních a společenských akcí.

„Jednali jsme s Českou obcí sokolskou v Praze i s místními sokoly o dlouhodobějším pronájmu této budovy a přilehlého hřiště na dobu 30 let s veškerými právy a povinnostmi. Zatím ještě čekáme na jejich vyjádření. O pronájmu, který je delší než 10 let, rozhoduje právě pražská obec sokolská,“ pokračuje starosta.

Pokud se obě strany dohodnou, bude objekt pronajat obci za symbolickou cenu jedné koruny ročně s tím, že obec bude do těchto prostor investovat.

„Pro nás je to významný objekt, neboť se zde konají veškeré kulturní, společenské a sportovní akce. Bude třeba celkové rekonstruke a z přilehlého hřiště bychom chtěli vybudovat víceúčelové. Peníze na tyto poměrně rozsáhlé a finančně náročné opravy nemáme, proto se budeme snažit shánět je buď postupně přes dotace, nebo jednorázovým zafinancování z EU,“ řekl Deníku Duffek.

V objektu sokolovny bude třeba kompletní výměny oken, dveří, podlahy v tělocvičně, která slouží zároveň i jako taneční parket, a úprava šaten. Další velkou investicí bude přechod současného topení na plynové.

Občané Kouta na Šumavě by víceúčelové hřiště a opravené prostory sokolovny uvítali.

„Bylo by vyborné, kdyby se obec se sokoly dohodla na vhodných podmínkách, které by byly realizovatelné. Jiné místo na shromažďování při jakýchkoliv akcích tady nemáme. V dnešní době, kdy většina lidí nejraději sedí doma u televize, můžeme být rádi, že se sejdeme alespoň na plesech. Bez sokolovny bychom je neměli kde pořádat. Víceúčelové hřiště by zde bylo také třeba. Současný areál využívají děti ze školy, hasiči a všechny místní sportovní kluby,“ řekla Deníku Jaroslava Balounová, starostka SDH Kout na Šumavě.