„Obyvatelé z horní části Postřekova kdysi vlastnili lesy – proto zelená barva. Jejich sousedé v dolní části vsi byli naopak vlastníky rybníků, které znázorňuje modrá barva," vysvětlil nám symboliku v době, kdy byly obecní symboly dány k diskuzi,starosta Postřekova František Friš.

Na vlajce i znaku, který z návrhů zvítězil, se dále nacházejí zkřížené zlaté, respektive žluté chodské čakany a stříbrný meč.

„Čakany představují sounáležitost obyvatel Postřekova s Chody a Chodskem. Meč se váže k naší kapli svatého Jakuba, apoštola, který byl sťat," dodává.

Postřekovští měli znak vybraný již dříve, kdežto výběr vlajky byl minulý týden na zastupitelstvu ob­ce.

„Měli jsme k dispozici tři návrhy znaku a deset návrhů pro obecní prapor. Z nich jsme vybrali tři, které jsme nechali zpracovat do konečné podoby. První návrh počítal se znakem přes celý prapor, další zabíral zhruba polovinu plochy a poslední návrh byl se znakem v rohu praporu. Zvítězil nakonec ten, kde je znak přes celou vlajku," prozradil starosta Friš.

Než budou mít Postřekovští možnost nechat obecní symboly vyrobit, musí nejprve projít schválením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

„Zatím se nedá určit, kdy přesně ke schválení praporu a znaku dojde. Každopádně s žádostí o udělení těchto symbolů nebudeme mít žádnou starost, neboť pan Severa, který je autorem návrhů, vše přepracuje do finální podoby a vše vyřídí," zakončil Friš.