Bude použit na zabezpečení kulturní akce 5. setkání příznivců traktorů a zemědělské techniky a na výstavbu opěrné zdi v areálu střelnice.