Zhruba v polovině roku by měly být zahájeny opravy kaple sv. Jakuba v Postřekově. Opraví se krov, který je nyní v havarijním stavu, klempířské prvky střechy a provedena by měla být také kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

„Máme připravenou projektovou dokumentaci, nyní běží výběrové řízení na zhotovitele projektu. Rádi bychom zkusili požádat na ministerstvu kultury o dotaci z nějakého grantu,“ informuje o plánovaných opravách starosta obce Jan Kreuz.

Náklady spojené s realizací včetně jejího financování budou záviset na výši finančních prostředků z dotace, o kterou chce obec požádat. „Náklady spojené s opravou kaple jsou mi již známy, prozatím je ale nechci zveřejňovat vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení. Moudřejší budeme určitě ve chvíli, kdy bude veřejná zakázka dokončená,“ říká starosta Kreuz.

Projektová dokumentace je vytvořená tak, že lze celý projekt rozdělit na etapy, o všem rozhodne výše dotace.

Učitelka Lenka Ledvinová blahopřeje Nikole Hejhalové k vítězství ve středoškolské kategorii.
Při soutěži němčinářů klesá počet soutěžících i porotců