Psal se 7. duben 1895 a v postřekovské škole se sešlo 51 místních občanů a spolu s nimi například i starosta župy hasičské domažlické Max Dufek a jednatel župy Petr Vrba. Právě tam padlo rozhodující slovo o založení hasičského spolku.

Ustavující schůze se konala 4. srpna opět v budově školy a za členy spolku se přihlásilo 30 Postřekovských, kteří si zvolili za starostu sboru Ja-kuba Řezníčka a za velitele hasičů Jakuba Buršíka.

Pravděpodobně nejničivější požár museli hasit jeho členové 10. září 1921, kdy se oheň z čp. 19 rozšířil na další domy a stodoly. Zničil nejen stavby, ale i zemědělské stroje a strávil i celou sklizeň. Hašení provádělo se stříkačkami 25 sborů, pomáhali i vojáci z Trhanova a Horšovského Týna.

Postřekovský sbor je svým způsobem neobvyklý tím, že má vlastní hasičské muzeum. Prvotní záměr zachovat historické hasičské vybavení včetně uniforem a pomůcek se zrodil v říjnu 1999 během příprav na 105. výročí založení hasičského sboru. Hasičské muzeum v Postřekově bylo slavnostně otevřeno v srpnu roku 2000 ve staré zbrojnici. Prostory však brzy přestaly pro nejrůznější ´hasičské pamětihodnosti´ postačovat, a tak se část exponátů přesunula v roce 2002 do prostor bývalé kotelny základní školy u tělocvičny.

Účastníci dnešní oslavy se sejdou půl hodiny po poledni na konci Postřekova ve směru na Díly. Oslavy zahájí ve 13 hod. slavnostní průvod a po něm dojde u zbrojnice i k ocenění zasloužilých členů. Následují kulturní program, ukázky mladých hasičů a posezení s dechovkou. Během odpoledne si mohou příchozí prohlédnout expozici historické hasičské techniky. Večer oslavy vyvrcholí zábavou s kapelou Darral rock.