Sbor dobrovolných hasičů v Postřekově má více než stoletou tradici a patří k nejpočetnějším sborům na okrese. Založen byl v roce 1895.

Rozhodující slovo padlo na schůzi o ustanovení sboru dobrovolných hasičů v budově místní školy v neděli 7. dubna 1895.

Sbor je početný

„V současné době má sbor 139 členů a co do počtu členské základny, patří k největším v kraji,“ uvedl starosta SDH Postřekov Jan Kreuz a pokračoval: „Za 112 let trvání sboru zasahovali jeho členové nejen u mnoha požárů a živelných pohrom, ale pomáhali také například při katastrofálních záplavách v Čechách a na Moravě v letech 1997 a 2000.“ SDH Postřekov je součástí integrovaného záchranného systému a pro případ výjezdu je připraveno zásahové družstvo složené z vycvičených velitelů, hasičů, strojníků a nositelů dýchací techniky.

Práce s mládeží

Jedním z důležitých pilířů práce hasičů je práce s mládeží. „V našem sboru má hluboké kořeny a díky tomu se můžeme pyšnit i tím, že zatímco většina sborů se v dnešní době potýká s úbytkem členské základny, my takový problém nemáme, ba naopak,“ řekl starosta sboru a dodal, že mládeži se věnují obětaví velitelé a každoročně připravují pro děti bohatý program, jehož vrcholem je start v soutěži Plamen a letní tábor.

Sportovní úspěchy

Postřekovští hasiči se věnují také sportovní činnosti. „V poslední době dosáhlo výrazných úspěchů zejména družstvo dorostenců, které se v roce 2001 probojovalo až na mistrovství republiky v Třebíči,“ sdělil Kreuz a dodal: „Družstvo žen reprezentuje náš sbor pravidelně na krajských soutěžích a družstvo mužů absolvovalo soutěže Chodské ligy v požárním sportu. Regionální soutěže nevynechává ani družstvo veteránů.“

Nové tradice

Po celou dobu své existence se členové hasičského sboru v Postřekově podílejí na společenském životě v obci a udržují tradice svých zakladatelů i chodského regionu. V roce 2000 založili tradici Memoriálu Václava Rojta a Jana Gibfrieda v požárním útoku. Součástí klání se stal i boj o Putovní pohár starosty obce.

Ničivé požáry

10. září 1921 o půlnoci vypukl jeden z nejničivějších požárů z neznámé příčiny u Josefa Hrubého v č. 19 (u Porazilů). Rychle se rozšířil na některá obytná stavení a spoustu stodol, kde zničil veškeré stroje a sklizeň. K zásahu se dostavilo 25 požárních sborů se stříkačkami a mnoho vojska z Trhanova a Horšovského Týna. Vody bylo málo, lidé byli bezmocní.
4. května 1922 vypukl mezi 11. a 12. hodinou noční další velký požár u Jiřího Sokola. Opět shořelo spoustu budov a stodol. Ku pomoci se dostavilo 14 sborů, které pomohly požár lokalizovat.