Jako Don Quichot si už může připadat 75letý František Mravenec z Postřekova. Marně se snaží prosadit, aby ulice za hospodou U Hadamů, v níž bydlí, byla zjednosměrněna.

„V roce 2003 jsem na Obecní úřad Postřekov zaslal žádost o zavedení jednosměrného provozu. A jelikož obec nekonala, obrátil jsem se na dopravní policii a zároveň ji požádal, aby odpověď dala na vědomí i starostovi," líčí pan Mravenec s tím, že policie věc kladně vyřídila.

Ve vyjádření dopravního inspektorátu Domažlice se mimo jiné píše, že zřízení jednosměrného provozu je v předmětném úseku nutné z důvodu nedostatečných šířkových parametrů vozovky a nevyhovujících rozhledových poměrů.

Vzhledem k tomu, že doporučení policie se nepodařilo ani po dokončení kanalizace v Postřekově uvést v život, obrátil se muž na obecní úřad letos v březnu, přičemž kopii dopisu adresovaného starostovi poslal i policii. Ta podala podnět k odboru dopravy MěÚ Domažlice, který se týkal stanovení místní úpravy provozu na dotčené komunikaci v obci Postřekov.

„Pak se objevilo v obecním zpravodaji vysvětlení pod názvem Neschválená jedno᠆směrka, se kterým nemohu souhlasit," říká senior. Prý nechápe, jak je vůbec možné, že doporučení dopravní policie má tak malou váhu?

„Záležitost se táhne několik let. Pan Mravenec si us᠆myslel, že ulice kolem jeho domu bude jednosměrná. Přestože se obrací zejména na mne, řešení je věcí celého zastupitelstva. To zvážilo všechna pro a proti, projednalo jeho žádost podpořenou policií. Jako správní orgán přes dopravu v obci zastupitelstvo rozhodlo, že tam ´jednosměrka´ nebude. Důvodem je, že v dané ulici není za léta letoucí evidovaná jakákoliv dopravní nehoda nebo drobná kolize," zdůvodnil rozhodnutí vrcholného orgánu obce starosta Postřekova František Friš.