Jedná se o osmitisícové sídlo v kraji západní Slavonie. Pod samosprávou Pakracu a zároveň v jeho nejtěsnější blízkosti leží vesnice Prekopakra, ve které má svůj domov Česká beseda, která se přátelí s Postřekovským národopisným souborem.

Smlouva o vzájemné spolupráci byla podepsána na slavnostním zasedání, které se konalo v rámci oslav 760 let města Pakrac. Smlouvu podepsal starosta Postřekova Jan Kreuz a gradonačelnica Anamarija Blažević.

Podpisem vyvrcholilo několikaměsíční úsilí mnoha lidí a dlouhé přípravy textu samotné smlouvy. U počátku všeho byl ještě bývalý starosta Pakrace Davor Huška.

Na cestě do Chorvatska dlouhé 735 kilometrů doprovázela starostu Jana Kreuze jeho manželka Eva, dále Jana Zuberová, Radek Zuber, Jiří Královec ml., Petr Buršík a Jaroslav Buršík. (zub)