Tři nové rybníčky vzniknou v Chodské Lhotě. Dva z nich chtějí vybudovat místní soukromí zemědělci a třetí obecní úřad.

„Dřív potok Andělice meandroval a při velké vodě zadržoval příval vody. Po narovnání koryta voda rychle odtéká. Důvodem, proč zde chtějí soukromí zemědělci udělat dva nezávislé rybníky je, aby se zde voda udržela. Jde o oblast, která se nedá zemědělsky ani jinak využívat,“ uvedl starosta Chodské Lhoty František Jílek.

První rybník by mohl vzniknout v katastrálním území Pocinovice, Chodská Lhota a druhý mezi Chodskou Lhotou a Loučimí. Potok Andělice tvoří hranici mezi oběma katastry.

Třetí rybník chce zřídit obec v místě, kde je malá, zanesená a nevyužívaná protipožární nádrž, v jejímž okolí rostou pouze náletové dřeviny.

Zemědělci už udělali první kroky a to, že požádali o změnu územního plánu. Mohou zažádat i o dotaci na stavbu vodních děl.

Obec je už o krok napřed. „Máme už má změnu územního plánu hotovou a v současné době je v posledním kole schvalovacího řízení. Rybník by měl být postaven částečně z dotace a částečně z prostředků, které obec získala prodejem plynu,“ pokračuje starosta s tím, že v odhadu by mohly na stavbu rybníka uvolnit až čtyři miliony korun. Vše však záleží na projektu a momentálních cenách.

A kdy Lhotští se stavbou začnou?

„Po schválení územního řízení požádáme o stavební povolení a po jeho vydání můžeme se stavbou rybníka začít. Podle mého odhadu bychom mohli zahájit tak za rok a půl,“ dodává Jílek.

Chodská Lhota se může pochlubit i raritou. V osadě Výrov teče z jedné střechy, ale ze dvou okapů voda do dvou moří.

„V osadě Výrov je rozvodí potoka Andělice a Kouby. Z jednoho okapu teče voda k severovýchodu do Andělice, do Vltavy, Labe a pak do Severního moře. Z druhého okapu stéká voda jihozápadně do potoka Kouba dál do Dunaje a do Středozemního moře,“ dodává s úsměvem František Jílek.